Informatie Wet financieel toezicht

-

Deze sectie biedt additionele informatie en documenten over de in Nederland gedomicilieerde fondsen, alsmede de in Nederland onder toezicht gestelde buitenlandse fondsen. Aanvullende informatie is verstrekt indien van toepassing. Kopij van de op deze pagina vermelde documentatie kan worden verkregen via de Beheerder:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V.
Herengracht 595
Postbus 71770
1008 DG AMSTERDAM
Nederland

en via email: AMNL.ClientService@bnpparibas.com

INTRINSIEKE WAARDE / NAV FONDSEN

Dagelijkse intrinsieke waarden 10h

Dagelijkse nettovermogenswaarde BNP Paribas OBAM

ACTUELE OP- EN AFSLAGEN FONDSEN
BNP Paribas Fund III N.V., BNP Paribas Sustainable World Index Fund

Bericht liquidatie terugbetaling

ABN AMRO STRATEGIE FONDSEN (beëindigd per 31 juli 2015)

Jaarverslagen

2014

Halfjaarverslagen

2015

Vereffeningsverslag

BNP Paribas Fund IV

Jaarverslagen

2014/2015

2013/2014

Halfjaarverslagen

2015/2016

2014/2015

 

Vereffeningsverslag

Vereffeningsverslag – BNP Paribas Fund IV (opgeheven per 24 november 2016)

Bericht eindwaarde

BNP Paribas  Garantie Klik Fonds 80% (opgeheven per 25 november 2016)

Advertenties

Oproep Vergadering van Participanten (inclusief Informatiememorandum) van 2 november 2016

Advertentie Besluit Opheffing van 19 november 2016

Advertentie beschikbaarstelling vereffeningsverslag BNP Paribas Fund IV

 

BEHEERDER

Statuten
Vergunning
Lijst van door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen en ICBE’s’
Accountant rapport
Registratiedocument
Principles of Fund Governance
Beleid ter zake van voorkomen van belangenconflicten (Conflicts of Interest Policy)
Beleid ter zake van uitvoering van orders (Selection and Execution Policy)

Jaarverslagen Beheerder

2016/2015/2014

Halfjaarverslagen Beheerder

2017/2016/2015

Advertenties

Advertentie beschikbaarstelling jaarverslag 2016

Advertentie beschikbaarstelling halfjaarverslag 2017

 

BEWAARDER

De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A.

Jaarverslag 2016 BNP Paribas S.A.

OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders
Organogram