Parvest SMaRT Food

Verantwoord beleggen voor jezelf en voor de wereld. Dat kan met Parvest SMaRT Food, een aandelenfonds dat belegt in bedrijven uit de voedselketen met oog voor milieu, maatschappij en gedegen bestuur en dat oog heeft voor beleggingsresultaten op de lange termijn. Parvest SMaRT Food kiest voor bedrijven uit alle fasen van de voedselketen, van de productie over de distributie, tot de verwerking, de verpakking en het transport.    

Waarom Parvest SMaRT Food?

Voor de portefeuille worden bedrijven op basis van zes criteria geïdentificeerd:

  • produceren en/of promoten ze voedsel van hoge kwaliteit?
  • dragen ze bij aan een betere voedselveiligheid?
  • voorkomen ze voedselverspilling?
  • maken ze spaarzaam gebruik van bv. water en meststoffen?
  • verlagen ze hun uitstoot van broeikasgassen?
  • recyclen ze hun afval en verpakkingen?

Er wordt niet belegd in bedrijven met praktijken of producten die bijvoorbeeld schadelijk voor het milieu of de samenleving zijn.

De beheerders selecteren 30 tot 40 aandelen onder de best presterende bedrijven voor het fonds.

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt. Parvest SMaRT Food kan belegd zijn in Chinese aandelen met beperkte toegang voor buitenlandse beleggers zoals Chinese A-aandelen, die genoteerd kunnen zijn op een Stock Connect of door het gebruik van een specifieke door de Chinese autoriteiten verleende licentie. Risico opkomende markten: het marktrisico kan in opkomende landen aanzienlijk groter zijn. Dit zal met name het geval zijn in landen met bijvoorbeeld een autoritair regime, politieke instabiliteit of hoge belastingen. In vergelijking met ontwikkelde landen kunnen de aandelenmarkten in deze landen worden gekenmerkt door een grotere volatiliteit, een geringere liquiditeit en hogere transactiekosten, terwijl de beleggingsinformatie mogelijk onvolledig of onbetrouwbaar is.

Over hetzelfde onderwerp:

09/12/2016

Parvest SMaRT Food

Verantwoord beleggen voor jezelf en voor de wereld. Dat kan met Parvest SMaRT Food, een aandelenfonds dat belegt in bedrijven uit de voedselketen met oog voor milieu, maatschappij en gedegen bestuur en dat oog heeft voor beleggingsresultaten op de lange termijn. Parvest SMaRT Food kiest voor bedrijven uit alle fasen van de voedselketen, van de productie over de distributie, tot de verwerking, de verpakking en het transport.    

Onze SRI oplossingen

BNP Paribas Asset Management en maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI)