Beleggingsthema’s

Vijf actuele thema’s weerspiegelen volgens ons de prioriteiten van beleggers. In lijn daarmee selecteerden we fondsen die naar onze mening de meest relevante oplossingen bieden in de huidige marktomgeving en voor de veranderde behoeften van beleggers.

Duurzaam en verantwoord beleggen

Duurzaam beleggen in de toekomst

Overweging Europese aandelen

Europese aandelen kunnen, na in 2016 te zijn genegeerd en in het voorjaar van 2017 kort in het zonnetje te hebben gestaan (zie grafieken*), het de komende maanden naar onze mening beter gaan doen dan de belangrijkste ontwikkelde markten. Niet dat de stand van de planeten nu helemaal optimaal is; ons standpunt is gebaseerd op het punt in de conjunctuurcyclus waar Europa zich nu bevindt, op de relatieve waarderingen en op de politieke context.

TOP_AM_P1802031_EMD_CAMPAIGN_630x215.png

Het hoe en waarom van investeren in EMD

Obligaties uit de opkomende markten als een beleggingscategorie is de afgelopen jaren snel gegroeid, zowel in de breedte als de diepte. Als gevolg hiervan is er sprake van meer verfijning in de soorten vastrentende producten waaruit beleggers kunnen kiezen. Tegelijkertijd hebben wijzigingen in het wettelijke kader en bij het toezicht in veel opkomende landen de soliditeit van beleggingen in obligaties uit de opkomende markten verbeterd. Naar onze mening is een combinatie van vastrentende obligaties uit opkomende markten in lokale valuta en in harde valuta een aantrekkelijke keuze voor beleggers.

Factorbeleggen

Voorbij actief & passief beheer

Small en midcaps

Kruid uw beleggingen met small en midcaps