Ampoule_ISR_630x215

Duurzaam en verantwoord beleggen

Beleggen op zinvolle wijze

Steeds meer beleggers vinden het belangrijk dat zij bijdragen aan de zorg voor het milieu en het welzijn en de welvaart van de wereldbevolking. Maatschappelijk verantwoord beleggen (socially and responsible investment – SRI) is ethisch gezien zinvol, maar kan ook financieel1 aantrekkelijk zijn. Vergelijken we het rendement van SRI-fondsen met dat van traditionele benchmarks, dan deden SRI-fondsen het in 29 van de 35 onderzochte gevallen beter of lieten een vergelijkbaar resultaat zien2.

De belangrijkste uitdagingen voor de wereldbevolking die we op de lange termijn zien, zijn:

  • de wereldwijde behoefte aan voedsel: in 2050 moeten 9 miljard monden worden gevoed
  • de beheersing van de gevolgen van een vergrijzende bevolking: wereldwijd verdubbelt tot 2025 het aantal mensen van 60 jaar en ouder
  • het aanpakken van belangrijke gezondheidsproblemen: wereldwijd hebben nu al 366 miljoen mensen diabetes
  • de bestrijding van de klimaatverandering
  • de vermindering van de wereldwijde vervuiling.

 

Het internationale klimaatakkoord van Parijs, dat het resultaat was van de COP21-klimaatconferentie die eind 2015 in Parijs werd gehouden, illustreert perfect de omvang van deze uitdagingen. Een van de conclusies van de klimaattop was dat forse investeringen nodig zijn om de wereldeconomie CO2– arm te maken. En dit is essentieel om de opwarming van de aarde onder de funeste 2% te houden.

Voor BNP Paribas Asset Management is het belangrijk om niet alleen nu, maar ook de komende jaren, beleggers producten aan te bieden die bijdragen aan oplossingen voor dergelijke milieu- en maatschappelijke problemen.

Het complete en innovatieve SRI-aanbod van BNP Paribas Asset Management

Sinds 2002 heeft BNP Paribas Asset Management een compleet scala aan SRI-producten ontwikkeld die zijn toegesneden op de behoeften van zowel particuliere als institutionele beleggers. Het gaat om aandelen-, obligatie- en multiassetfondsen. Het aanbod omvat:

  • ‘best-in-class’-fondsen
  • thematische fondsen die zich richten op de milieu- en maatschappelijke uitdagingen.

 

Daarnaast past BNPP AM sinds 2012 environmental, social & governance (ESG)-criteria op basis van de principes van het UN Global Compact toe bij alle beleggingsprocessen, dit in de vorm van een strikt beleid voor sectorbeleggingen.

Om hieraan handen en voeten te geven

  • hebben we een specialistisch team gevormd dat bedrijven en staten op basis van de niet-financiële, ESG criteria beoordeelt en hen een ESG-rating toekent
  • zijn we gerichte partnerships aangegaan, onder meer met Impax Asset Management. Deze in Londen gevestigde assetmanager heeft meerdere awards3 op dit gebied gewonnen en behoort tot de belangrijkste beheerders van milieufondsen ter wereld.

 

Ons fondsenaanbod is innovatief. Een goed voorbeeld is Parvest SMaRT Food. Dit fonds is een pionier op zijn gebied en belegt uitsluitend in aandelen van voedselgerelateerde bedrijven die de kwaliteit van voedingsmiddelen helpen bevorderen en afval, vervuiling en klimaatverandering tegengaan.

Het beheerd vermogen binnen ons SRI-fondsenaanbod bedraagt nu 30 miljard euro4. Verschillende van onze fondsen zijn gecertificeerd door onafhankelijke organisaties zoals Luxflag en Finansol.

Gezien de jarenlange ervaring op SRI-gebied is BNP Paribas Asset Management een expert in duurzaam en verantwoord beleggen, met oog voor de belangen van haar klanten.

Parvest SMaRT Food, een subfonds van Parvest een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht. (1) Bron: studie van Ipsos voor EIRIS en FIR, september 2014. In een onderzoek onder 2.000 Franse beleggers vond 11% SRI heel belangrijk en 41% belangrijk. (2) Ethical requirement and financial interest: a literature review of socially responsible investing. Hoger rendement in 14 van de 35 gevallen, vergelijkbaar rendement in 15 van de 35 gevallen. (3) Impax Asset Management werd uitgeroepen tot FT Sustainable Investor of the Year in 2013 en won de Queen’s Award for Sustainable Development in 2014. (4) Bron: BNPP AM, eind juni 2017, inclusief institutionele mandaten.

Over hetzelfde onderwerp:

Ampoule_ISR_630x215
21/03/2015

Duurzaam en verantwoord beleggen

Beleggen op zinvolle wijze

Meer over duurzaam beleggen

SRI website

SRI: duurzaam beleggen in de toekomst

PUSH_lightbulb-200x200

SRI brochure

Investing for a sustainable world

PUSH_lightbulb-200x200

SRI: duurzaam beleggen in de toekomst

De beleggingsoplossingen in het SRI segment

Ontdek onze SRI blog posts

Lees meer over het thema duurzaam op Investors' Corner, de blog van BNP Paribas Asset Management

Ontdek onze SRI producten

Parvest Aqua

In een wereld in verandering, wordt water de kostbaarste grondstof

Parvest SMaRT Food

In een wereld in verandering, ligt de toekomst van de planeet ook op ons bord

Parvest Climate Impact

In een wereld in verandering, kun je met belggen de knop ook omzetten

Parvest Green Bond

BNP Paribas L1 Sustainable Active Stability

BNP Paribas L1 Sustainable Active Balanced

BNP Paribas L1 Sustainable Active Growth