Het hoe en waarom van investeren in EMD

Eind 2016 zag het internationale macro-economische klimaat er niet veelbelovend uit voor activa in de opkomende markten. Dat is nu verbeterd. De zwakkere Amerikaanse dollar en aanhoudend lage Amerikaanse rente leggen een duidelijke bodem onder obligaties uit de opkomende markten (ook wel bekend als emerging market debt, EMD). Dit soort schulden kan ook meeliften op soepeler lokaal monetair beleid.

Belangrijkste inzichten
  • Opkomende activa werden afgestraft tijdens de eerste reactie van de financiële markten op de verkiezing van Donald Trump in november 2016 (onder andere via een sterkere dollar en een hogere obligatierente)
  • Dat is inmiddels gecorrigeerd
  • De economie verbetert in veel opkomende markten. De fundamentele factoren laten zich steviger aanzien
  • Beleggers lijken zich aan de politieke onzekerheden weinig gelegen te laten liggen
  • BNP Paribas Asset Management biedt een unieke benadering voor beleggen in EMD. Daarbij wordt mede gebruikgemaakt van selectiecriteria voor milieu, maatschappij en corporate governance (environmental, social and governance, ESG criteria).
Minder zorg over Amerikaans economisch beleid

Krapper monetair beleid in Amerika is van oudsher ongunstig voor activa uit de opkomende markten. Dat geldt in het bijzonder voor obligaties. Daar zijn diverse redenen voor, maar de financiële stromen zijn toch het belangrijkst. Door het vooruitzicht van een hoger rendement op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) keert de belegger typisch EMD de rug toe. Het gevolg: valutadalingen op de opkomende markten.

Dat is precies wat er na de verrassende verkiezing van Donald Trump gebeurde, maar dat effect is inmiddels weggeëbd. De monetairebeleidskoers van de Amerikaanse Federal Reserve was de afgelopen maanden terughoudend. Het lijkt erop dat het tempo omlaaggaat, na drie renteverhogingen in de periode december 2016 tot juni 2017. Daarnaast heeft de Amerikaanse dollar sinds januari 7,5% ingeleverd ten opzichte van een handelsgewogen mandje valuta’s.

Opkomende economieën doen het beter

Naast conjuncturele factoren als de sterkere internationale handel en industriële productie zijn ook de fundamentele factoren de laatste jaren verbeterd, namelijk de handelsbalans en de deviezenreserves, van oudsher graadmeters voor de gezondheid van een opkomende economie. De kwetsbaarheid voor financiële schokken is daarmee verminderd, vooral van de opkomende valuta’s. Door de zwakke internationale inflatieontwikkeling, de stijging van een aantal valuta’s en het monetair beleid in de opkomende landen is de inflatie in de opkomende markten zelf aanzienlijk afgezwakt. De centrale banken hebben als gevolg daarvan de rente kunnen verlagen, zoals in Brazilië in juli en in India in augustus.

Geen wonder dat de belegger in dit gunstigere economische klimaat (zelfs al blijven er specifieke risico’s) minder lang onder de indruk was van de onverwachte toename van de politieke onzekerheid in Venezuela, Zuid-Afrika en Brazilië.

ESG-criteria in EMD-strategieën

Vanuit een macro-economisch perspectief op de wereldeconomie en gelet op de criteria die van oudsher voor de opkomende economieën worden gebruikt, concluderen wij dat de forse geldstromen in de richting van de opkomende activa waarschijnlijk niet plotsklaps zullen omslaan. Tegen deze achtergrond kan een positie in EMD een assetallocatie diversifiëren en per saldo tot een hoger rendement leiden (zie grafiek).

Wat onze EMD-strategie zo uniek maakt, is dat er ook rekening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria (ESG). Daarmee krijgen we meer inzicht in de complexe realiteit van de opkomende economieën. Dat gaat verder dan tijdelijke verschuivingen en puur financiële afwegingen, maar dan zonder een systematisch uitsluitingsbeleid.

Bron: JPMorgan, Bloomberg, BNP Paribas Asset Management; ultimo augustus 2017

Als gevolg van een hoge mate van concentratie, geringere liquiditeit en grotere gevoeligheid voor veranderende marktomstandigheden, inclusief sociale, politieke en economische factoren zijn beleggingen in de opkomende markten vaak volatieler dan gemiddeld.

Over hetzelfde onderwerp:

29/09/2017

Het hoe en waarom van investeren in EMD

Eind 2016 zag het internationale macro-economische klimaat er niet veelbelovend uit voor activa in de opkomende markten. Dat is nu verbeterd. De zwakkere Amerikaanse dollar en aanhoudend lage Amerikaanse rente leggen een duidelijke bodem onder obligaties uit de opkomende markten (ook wel bekend als emerging market debt, EMD). Dit soort schulden kan ook meeliften op soepeler lokaal monetair beleid.

Parvest Bond World Emerging

Ontdek de mogelijkheden