European_Equities_630x215

Overweging Europese aandelen

Europese aandelen kunnen, na in 2016 te zijn genegeerd en in het voorjaar van 2017 kort in het zonnetje te hebben gestaan (zie grafieken*), het de komende maanden naar onze mening beter gaan doen dan de belangrijkste ontwikkelde markten. Niet dat de stand van de planeten nu helemaal optimaal is; ons standpunt is gebaseerd op het punt in de conjunctuurcyclus waar Europa zich nu bevindt, op de relatieve waarderingen en op de politieke context.

Belangrijkste inzichten
  • Veelbelovende economische vooruitzichten, bij een economisch herstel dat minder ver gevorderd is dan dat in de Verenigde Staten
  • De aandelenwaarderingen in Europa zijn niet zo hoog en de vooruitzichten voor de winstgroei zijn gunstiger
  • Politiek is de context in Europa nu minder onrustig. Het restrisico zal eerder op obligaties van invloed zijn dan op aandelen.

De economie doet het goed

De afgelopen vier kwartalen bedroeg de economische groei in de eurozone gemiddeld 0,5% (0,6 % in het tweede kwartaal van 2017). Het is niet waarschijnlijk dat dit stevige tempo (historisch bezien) aanhoudt.[1] En toch lijkt een aanmerkelijke groeivertraging nog minder waarschijnlijk. Daar zijn diverse redenen voor: de arbeidsmarkt trekt nog altijd aan; de kapitaalinvesteringen zijn bezig met een inhaalslag; diverse belangrijke economieën in de eurozone kunnen meeliften op het wereldwijde herstel van de vraag; en het economisch herstel is minder vergevorderd dan in de VS. Van oudsher is dat gunstig voor aandelen.

Europese aandelenwaarderingen niet excessief

Uit de gebruikelijke (koers/winst-)verhoudingen voor aandelen blijkt een sterke overwaardering voor Amerikaanse aandelen (14%-17% boven het langetermijngemiddelde, zie grafieken*). Voor de Europese indices zijn die percentages een stuk minder hoog (4% à 6%). De winstvooruitzichten zijn in het huidige macro-economische klimaat daarenboven beter in de eurozone. Sterker nog, er lijkt nog ruimte in de waarderingen voor verdere koersstijgingen.

Politieke onzekerheid afgenomen

Uit de ontwikkelingen op de aandelenmarkten van de afgelopen maanden blijkt dat beleggers steeds meer betwijfelen of de regering Trump haar campagnebeloftes gaat waarmaken. De uitslag van de verkiezingen in diverse landen van de eurozone in het eerste halfjaar heeft ambitieuze hervormingen waarschijnlijker gemaakt die de potentiële groei kunnen stimuleren. De perceptie bij internationale beleggers van een ‘Europa-risico’ is de laatste maanden eerder te vinden op de vastrentende markten dan bij aandelen.

Inspelen op de ontwikkelingen in Europese aandelen

In het kader van dit beleggingsthema bieden onze fondsen talloze kansen, waaronder:

  • Inspelen op de sterke wereldeconomie door in grote namen te beleggen, die speciaal voor hun positie in de eigen sector zijn geselecteerd. Dat kan bijvoorbeeld via Parvest Equity Best Selection Euro
  • Meer specifiek inspelen op het herstel in de eurozone zelf. Dat betekent eerder een belegging in kleine ondernemingen; die zijn immers meer blootgesteld aan de binnenlandse vraag. Dit is de doelstelling van Parvest Equity Europe Small Cap.

[1] De Europese Commissie schat de potentiële groei op 1,2%

*Bron: Bloomberg, Datastream, BNP Paribas Asset Management; ultimo augustus 2017

Parvest Equity Best Selection Euro, Parvest Equity Best Selection Europe, Parvest Equity Europe Growth en Parvest Equity Europe Small Cap zijn subfondsen van Parvest een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.

Over hetzelfde onderwerp:

European_Equities_630x215
29/09/2017

Overweging Europese aandelen

Europese aandelen kunnen, na in 2016 te zijn genegeerd en in het voorjaar van 2017 kort in het zonnetje te hebben gestaan (zie grafieken*), het de komende maanden naar onze mening beter gaan doen dan de belangrijkste ontwikkelde markten. Niet dat de stand van de planeten nu helemaal optimaal is; ons standpunt is gebaseerd op het punt in de conjunctuurcyclus waar Europa zich nu bevindt, op de relatieve waarderingen en op de politieke context.

08/02/2017

CO2-voetafdruk van onze fondsen

Als ondertekenaar van de Montreal Pledge1 maakt BNP Paribas Asset Management werk van de meting en publicatie van de CO2-voetafdruk van haar fondsen en maakt zo duidelijk hoeveel broeikasgassen, waaronder kooldioxide (CO2), de bedrijven waarin een fonds belegt uitstoten.

Parvest Equity Europe Growth

Ontdek de mogelijkheden

Parvest Equity Europe Small Cap

Ontdek de mogelijkheden