SMID (Small and Midcaps)

Een oppepper voor uw beleggingsstrategie

Volgens ons is het midden- en kleinbedrijf (MKB) een beleggingsklasse die waarde toevoegt ongeacht de geografische regio en markttiming. Veel van deze bedrijven vertonen unieke kenmerken. Ze bevinden zich doorgaans in de voorhoede van de innovatie en onderscheiden zich vaak door hun ondernemingszin. Ze spelen in op marktkansen die hun grotere concurrenten onbenut laten en vervangen zonder aarzelen hun verouderde werkprocessen door nieuwere en doeltreffendere technologieën, producten en diensten.

  • Ze bieden doorgaans betere groeivooruitzichten* dan largecaps omdat ze wendbaarder zijn en vaak ook sneller groeien.
  • Smallcaps zijn een overnamedoel voor ondernemingen die via acquisities willen groeien. Die fusie- en overnameactiviteit biedt extra stijgingspotentieel voor deze aandelen.
  • Bovendien kan ons beheer een hogere alpha bereiken, onder meer omdat financiële analisten minder aandacht voor deze bedrijven hebben dan voor grote beurskapitalisaties. Hierdoor kan de effectenselectie sterker bijdragen aan het rendement dan de sectorallocatie.
  • Small- en midcaps zijn een spreidingsinstrument in de aandelenportefeuille omdat hun risico-rendementsprofiel verschilt van dat van largecaps.
  • Het MKB brengt risico’s mee zoals een hogere volatiliteit dan largecaps en specifiek een grotere gevoeligheid voor slecht nieuws (door hun kleine omvang en hun minder gespreide activiteit). Ze zijn ook minder liquide. Het is dus van belang om elke positie in het MKB op te bouwen binnen een goed gespreide portefeuille.

* Gemiddelde geannualiseerde winstgroei van kleine en grote ondernemingen in de indices over periode (2017-2019)

Bron: IBES, per 30 juni 2017

Smallcaps** Largecaps***
Europa 15,84% 12,58%
VS 17,05% 10,90%
Japan 14,11% 9,69%

** benchmarks gebaseerd op geografische regio = MSCI Europe Small Cap, MSCI USA Small Cap en MSCI Japan Small Cap

*** benchmarks gebaseerd op geografische regio = MSCI Europe, MSCI USA en MSCI Japan.

 

Hoe kunnen de oplossingen en de expertise van BNP Paribas Asset Management u helpen om deze uitdaging binnen het huidige marktklimaat aan te gaan?

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) kan bogen op een jarenlange ervaring in deze sector met een vermogen van circa 10 miljard euro in beheer in small- en midcapaandelen1, beheerd door onze gespecialiseerde teams.

  • BNPP AM is een van de drie grootste spelers in deze sector in Europa2.
  • Wij bieden een brede dekking en zijn uitstekend gepositioneerd in de grote markten (heel Europa, Eurozone, VS en Japan) en aanvullende expertise in niche markten (Scandinavische landen, converteerbare obligaties, micro-caps en duurzame beleggingen).
  • We beschikken over teams ter plaatse in elke regio en dankzij die nabijheid ook over een uitstekende kennis van de lokale markt.
  • Een aantal van onze fondsen heeft erg hoge ratings en een lang track record (12 van onze fondsen bestaan al meer dan 5 jaar)3.

(1) Bron: BNP Paribas AM per eind juni 2017 / fondsen en mandaten

(2) Bron: Broadridge per eind oktober 2017 / Europese small- en midcaps uitgezonderd het Verenigd Koninkrijk

(3) Bron: BNP Paribas AM per eind juni 2017

Parvest Equity Europe Small Cap

Bekijk de mogelijkheden