De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - PV Diversified Dynamic 1440x300
  • Home
  • Aandelen ondanks wrevel over belastingplannen VS, rentebeleid VK ‘fout’

Aandelen ondanks wrevel over belastingplannen VS, rentebeleid VK ‘fout’

Inzicht in marktgebeurtenissen

Colin HARTE
 

Volatiliteit blijft laag in week met volop nieuws

In dit artikel kan vaktaal voorkomen. Het is daardoor minder geschikt voor lezers zonder professionele beleggingservaring.

SAMENVATTING

  • Bank of England: geloofwaardigheid in het geding na eerste renteverhoging in 10 jaar
  • Belastinghervormingen VS: plannen worden duidelijker
  • Assetallocatie: longpositie in Australische versus Amerikaanse staatsobligaties helemaal gesloten

De eerste week van november bracht niet veel verrassingen. Aandelen zetten wereldwijd hun opmars voort en bereikten nieuwe historische hoogtepunten. Het aandeel Apple zat flink in de lift na de lancering van de nieuwe iPhone en bood zo steun aan de S&P 500 index. Robuuste bedrijfswinsten droegen ook bij aan het positieve momentum in Europa en Japan.

Binnen grondstoffen stegen de prijzen van ruwe olie verder, gesteund door het bericht dat de Saoedische kroonprins met een reeks arrestaties vanwege vermeende corruptie zijn machtspositie heeft versterkt. Deze stap houdt volgens sommige analisten echter het risico in dat de grootste olieproducent binnen de OPEC een periode van politieke instabiliteit tegemoet gaat. Op het moment van schrijven noteerde een vat Brent-olie boven USD 60.

De volatiliteitsindices bleven laag. Diverse gebeurtenissen hadden de marktvolatiliteit kunnen aanwakkeren, maar dit gebeurde niet. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde in met een conceptwetsvoorstel voor de belastinghervormingen; president Trump benoemde de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve; de Britse centrale bank (Bank of England – BoE) verhoogde de rente voor het eerst in tien jaar; en de onrust rond het Catalaanse streven naar onafhankelijkheid hield aan nadat een Spaanse rechter een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigde tegen Puidgemont, de naar België gevluchte president van Catalonië.

 

BOE VERHOOGT RENTE VOOR HET EERST IN 10 JAAR…

Het besluit van de BoE om de rente te verhogen kwam voor de markten niet als een verrassing, maar de behoedzame toon en het feit dat twee van de zeven leden van het MPC beleidscomité tegen de verhoging stemden, gaven veel marktpartijen wel stof tot nadenken. Op grond van de voorheen agressieve toon waren veel beleggers ertoe overgegaan om niet slechts één rentestap in te prijzen, maar een hele verkrappingscyclus die zou doorlopen tot in 2018.

Hierdoor was de marktreactie tegengesteld aan wat normaal is na een renteverhoging: obligaties veerden op en het Britse pond daalde. In dit verband wijst ons macroteam er echter op dat de BoE er wel in is geslaagd om de financiële condities te verkrappen in vergelijking met augustus.

 

…MAAR DOET ZIJ DIT OM DE JUISTE REDENEN?

Hoewel de inflatie in het VK is toegenomen, denken we nog steeds, net als ons macroteam, dat de BoE fout zit met deze renteverhoging. Ten eerste is naar onze mening de huidige inflatie grotendeels het gevolg van de zwakte van het Britse pond. Hierdoor zijn immers de importprijzen gestegen. Dit effect is echter van beperkte duur. Relevant is de inflatie die door binnenlandse factoren wordt gegenereerd, maar deze is zwak gebleven.

Als we de arbeids- of loonkosten per eenheid product als maatstaf nemen voor de door binnenlandse factoren gegenereerde inflatie, dan lijkt de druk vrij gematigd. De twee MPC-leden die tegen de renteverhoging waren, merkten het volgende op: “Recente ervaring doet vermoeden dat de loongroei wellicht minder sterk reageert op de dalende werkloosheid dan in het verleden het geval was”. Daarbij komt dat de onzekerheid rond de Brexit pleit voor een voorzichtige verkrapping.

Al met al is volgens ons de geloofwaardigheid van de BoE aangetast en het geloof dat zij een volwaardige verkrappingscyclus in gang zal zetten. Marktpartijen hebben de koersen van beleggingen aangepast, op basis van de inschatting dat het bij deze ene rentestap blijft.

BELASTINGHERVORMINGEN VS: PLANNEN WORDEN DUIDELIJKER…

Het Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een conceptwetsvoorstel voor de belastinghervormingen. Doel is de economie te stimuleren via een reeks belastingverlagingen en tegelijkertijd de belastingwetgeving te vereenvoudigen. De Senaat presenteert deze week haar eigen plannen.

Over diverse controversiële punten zal naar verwachting fel gediscussieerd worden. Het zal lastig worden, zelfs binnen de Republikeinse Partij, om voldoende steun te vinden voor maatregelen zoals de afschaffing van staats- en lokale aftrekposten of de verlaging van de aftrekbaarheid van hypotheekrente voor nieuwe woningaankopen.

 

…EN OOK HET VERZET TEGEN DE PLANNEN

Belangenorganisaties, met name in het Republikeinse kamp, steunen deze plannen niet. Volgens de National Federation of Independent Business profiteren kleine bedrijven niet van de belastingverlaging voor ‘pass-through entities’. Bedrijfseigenaren die van deze constructie gebruikmaken, kunnen hun bedrijfswinst via de inkomstenbelasting opvoeren. Dit houdt in dat alleen mensen in de hoogste belastingschijf baat hebben bij de voorgestelde verlaging.

Andere machtige belangenorganisaties, zoals de National Association of Homebuilders, verzetten zich tegen het wetsontwerp omdat het ten koste zou gaan van het eigenwoningbezit. Ook voor projectontwikkelaars zou het slecht uitpakken. We denken dat het definitieve wetsontwerp manieren moet bevatten om de hervormingen te financieren zonder dat het tekort oploopt. Volgens de Wall Street Journal zullen de wijzigingen in de belastingwetgeving van permanente aard zijn, maar ons macroteam meent dat een beperkte geldigheidsduur van 10 jaar zal moeten worden afgesproken om het voorstel met succes door het Congres te kunnen loodsen.

 

LONGPOSITIE IN AUSTRALISCHE VERSUS AMERIKAANSE STAATSOBLIGATIES NU VOLLEDIG GESLOTEN

We hebben winst genomen op de resterende helft van onze longpositie in Australische versus Amerikaanse staatsobligaties. De Australische en Amerikaanse obligatierentes zijn verder geconvergeerd, vooral onder invloed van de tegenvallende detailhandelsverkopen in Australië in september (deze bleven gelijk aan de voorgaande maand, terwijl gerekend werd op een stijging met 0,4%). Deze positie is nu volledig gesloten.

Geschreven op 6 november

WSU

Over hetzelfde onderwerp: