De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - PV Diversified Dynamic 1440x300
  • Home
  • Amerikaanse belastingplannen halen politiek en centrale banken uit de schijnwerpers

Amerikaanse belastingplannen halen politiek en centrale banken uit de schijnwerpers

Inzicht in marktgebeurtenissen

Colin HARTE
 

Strategie: nu long Amerikaanse smallcaps versus largecaps

In dit artikel kan vaktaal voorkomen. Het is daardoor minder geschikt voor lezers zonder professionele beleggingservaring.

SAMENVATTING

  • Kunnen plannen voor belastinghervormingen in de VS de Trump-handel nieuw leven inblazen?
  • Fed ‘vreest’ voor al te geleidelijke beleidsverkrapping
  • Stijging Amerikaanse dollar geeft smallcaps de wind in de zeilen

De Amerikaanse belastinghervorming werd opnieuw een ‘hot topic’ bij beleggers nadat het Congres en de regering Trump de conceptversie van hun plannen hadden bekendgemaakt. De financiële markten hebben de eerste voorstellen goed ontvangen, ook al wordt er nu waarschijnlijk maandenlang over de details onderhandeld voor het licht echt op groen wordt gezet voor belastingverlagingen. Een schets van de plannen volstond echter om de Amerikaanse dollar een impuls te geven en een steilere rentecurve in de hand te werken wat goed uitpakte voor Amerikaanse smallcaps en financiële waarden. Voorzitter Janet Yellen gaf te verstaan dat de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) geen rekening zou houden met de recent zwakke inflatie en het monetaire beleid verder zou normaliseren. Gevolg: de rente op schatkistcertificaten ging omhoog. In die omgeving waren aandelen uit de opkomende markten en goud deze week de grootste verliezers (zie grafiek).

Op het politieke toneel beleefde Catalonië afgelopen weekend bange dagen. De Spaanse centrale regering stuurde politie naar de regio om het volgens haar onwettelijke referendum over onafhankelijkheid een halt toe te roepen. Dat kan een constitutionele strijd doen losbarsten tussen Catalonië en Spanje waardoor premier Rajoy mogelijk nog meer problemen krijgt. En nu het VK na de ja-stem in het brexitreferendum onderhandelt om de EU te verlaten en het populisme in Europa hardnekkig toeneemt, kan een beslissing van de Catalanen om zich van Spanje los te maken een onverwachte weerslag op de financiële markten hebben, in het bijzonder voor de euro.

Eerder deze week kondigde Japans premier Shinzo Abe vervroegde verkiezingen aan nadat hij aan populariteit had gewonnen dankzij zijn harde standpunten in het conflict met Noord-Korea. Voorlopig ziet het ernaar uit dat hij die verkiezingen zonder al te veel problemen wint, ook al heeft de populaire gouverneur van Tokio zich bij een nieuwe partij aangesloten die het goed doet en de regerende LDP van de troon kan stoten.

KAN DE AMERIKAANSE BELASTINGHERVORMING DE TRUMP-HANDEL NIEUW LEVEN INBLAZEN?

Veel verrassingen brachten de lang verwachte raamplannen van de regering Trump voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel niet. In essentie stelt de regering voor om de bedrijfsbelastingen van 35% naar 20% te verlagen, de regels om kapitaaluitgaven af te schrijven te versoepelen, een eenmalige belasting in te voeren voor bedrijven die hun in het buitenland aangehouden winsten naar de VS terughalen en de inkomensbelasting te verlagen. Over de details werd weinig bekendgemaakt en het Congres moet nog debatteren over de plannen. Een invoering voor eind dit jaar lijkt dus onwaarschijnlijk.

Toch hebben de marktdeelnemers het nieuws goed ontvangen. Zoals we eerder al zegden, keerde de Trump-handel in de meeste beleggingsklassen volledig om toen bleek dat de plannen van de regering om groeibevorderende maatregelen te treffen in het slop raakten. Daarmee kwam er ruimte voor een positieve verrassing bij eventuele nieuwe plannen. De start van besprekingen tussen het Congres en de regering Trump bleek al voldoende om de handel weer tot leven te wekken.

De daaruit voortvloeiende stijging van de Amerikaanse dollar pakte slecht uit voor largecapaandelen, waaronder grote exporteurs en gaf smallcaps de wind in de zeilen (zie grafiek). De Trump-handel kreeg nog meer vaart dankzij nieuws over een torenhoge invoertaks voor de Canadese vliegtuigbouwer Bombardier nadat het bedrijf ten onrechte subsidies zou hebben ontvangen.

Amerikaanse staatsobligaties hadden te lijden van volgens beleggers harde taal van Yellen. Ze waarschuwde dat de Fed “moest oppassen voor een al te geleidelijke beleidsverkrapping”. Ze wees daarbij op de krappere arbeidsmarkt en het gevaar dat de Fed achterblijft bij de curve en op ontwikkelingen zoals een hogere schuldenlast.

Door haar commentaar steeg de waarschijnlijkheid van een renteverhoging in december naar circa 70%. De toon kan nog verharden naargelang wie er Yellen opvolgt. Dat wordt waarschijnlijk voor eind oktober bekendgemaakt. Eén kandidaat, voormalig Fed-gouverneur Kevin Warsh, heeft geen goed woord over voor het onconventionele monetaire beleid. Vervangt hij Yellen, dan wil hij het beleid dus mogelijk sneller normaliseren wat een verkoopgolf in obligaties kan veroorzaken.

LONG AMERIKAANSE SMALLCAPS vs. LARGECAPS

Onze positie long Amerikaanse smallcaps versus largecaps is in lijn met onze positieve visie op de Amerikaanse dollar. Een zwakke dollar was gunstiger voor Amerikaanse largecaps dan voor smallcaps, maar nu de valuta begint op te leven in een aantrekkende economie en nu de Fed sterker aanstuurt op een normalisering van het beleid kan die trend omkeren. Dat zou gunstig zijn voor smallcaps die doorgaans sterker op het binnenland gericht zijn en het daarom beter zouden doen dan largecaps als de dollar verder stijgt.

Smallcaps profiteren ook van de hoop die op het beleid van Trump is gevestigd. De markt prijsde de Trump-handel niet langer in, maar kan dat nu zoals gezegd opnieuw gaan doen, vooral als er belastinghervormingen komen. De aangekondigde belastingverlaging voor bedrijven zou vooral voordelig moeten zijn voor smallcaps, omdat veel largecaps al een lagere belasting betalen.

Over hetzelfde onderwerp: