Alles-in-één oplossingen

Flexibiliteit, risicobewustzijn en innovatie

Wat zijn de voordelen van een alles-in-één oplossing?

Alles-in-één oplossingen willen beleggers een beleggingsfonds bieden met de voordelen van een gespreide portefeuille.

Bedoeling is om het rendement glad te strijken en het risico te beperken

De beleggingsfondsen in ons aanbod van alles-in-één oplossingen maken het mogelijk dat beleggers hun geld spreiden over een breed scala van beleggingsklassen en regio’s met het oog op een gelijkmatiger rendement. De volatiliteit is doorgaans lager en het risico beheerst. Bovendien krijgt de fondsenbeheerder binnen deze beleggingsfondsen meer flexibiliteit om marktkansen te benutten als die zich voordoen.

Waarom spreiding belangrijk is

Veel studies tonen de voordelen van beleggingen in een gespreide beleggingsportefeuille aan. Omdat verschillende regio’s en beleggingsklassen het doorgaans in verschillende perioden goed doen, strijkt een spreiding van de beleggingen de volatiliteit glad, wat het rendement kan verhogen. Complexe beslissingen in de assetallocatie en een goede markttiming liggen echter niet voor de hand voor een individuele belegger. Hij doet er dus goed aan om dit aan een ervaren beleggingsbeheerder over te laten.

Uitgebreide ervaring in risicobeheer

De alles-in-één oplossingen van BNP Paribas Asset Management geven blijk van ons diep inzicht in risico en illustreren onze aanpak om gelijkmatiger rendementen neer te zetten. In een periode van lage rente moeten beleggers wel enig risico nemen, willen ze het gewenste rendement boeken. Dat betekent echter niet dat ze onnodige risico’s moeten nemen. Onze specialisten in risicobeheer leggen de nadruk op betere beleggingsrendementen zonder te veel risico te nemen.

Waarom is dit een goed moment om een belegging in een alles-in-één oplossing te overwegen?

In een omgeving van hardnekkig lage rente in Europa gecombineerd met volatielere markten kunnen alles-in-één oplossingen in 2016 erg voordelig zijn voor beleggers.

Volgens ons vormen volatiele markten dit jaar de belangrijkste zorg binnen vermogensbeheer. We zien meerdere aanleidingen voor verhoogde volatiliteit:

  • zwakke wereldwijde economische groei en regionale verschillen (stabiele groei in de VS, een cyclisch herstel in de eurozone, vertraging in de opkomende markten, enz.)
  • uiteenlopend en onzeker monetair beleid bij de toonaangevende centrale banken (de Amerikaanse basisrente wordt wellicht verder verhoogd, maar in welk tempo is onzeker; de omvang van het lopende programma voor activa-aankopen van de ECB is nog niet bekend, enz.)
  • hogere geopolitieke risico’s.

In het licht van de vele mogelijke scenario’s kan de onzekerheid heel 2016 aanhouden en is het gevaar voor frequente volatiliteitspieken volgens ons hoog. Die trend wordt verder in de hand gewerkt doordat marktmakers door beperkingen op het kapitaal van banken vanuit de regelgeving minder goed in staat zullen zijn om de schommelingen glad te strijken.

Volgens ons kunnen alles-in-één fondsen die voorrang geven aan risicobeheer het in deze context goed doen.

BNP Paribas Asset Management heeft de expertise in huis om dit specifieke probleem aan te pakken

BNP Paribas Asset Management beschikt over alle expertise en middelen om beleggers een scala van alles-in-één oplossingen te bieden. Het scala bevat flexibele multiassetfondsen en aandelenfondsen met elkaar aanvullende risicoprofielen. Deze beleggingsoplossingen die tot stand kwamen dankzij ons uitgebreide onderzoek kunnen u doeltreffend beschermen tegen verhoogde volatiliteit.