BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - TM Factor investing 1440x300

Factorbeleggen

Dankzij onze erkende expertise (11 miljard euro onder beheer op dit gebied) en de jarenlange ervaring van onze teams (sinds 2008) oogst onze in-house Factor Investing-benadering, gebaseerd op eigen langdurig academisch onderzoek groeiend succes bij beleggers.

Hoofdpunten

  • Factor investing (factorbeleggen) betreft de inzet van criteria bij de selectie van aandelen en obligaties die bewezen hebben dat ze stabiele en duurzame waarde kunnen creëren op de lange termijn.
  • Met de in-house ontwikkelde kwantitatieve modellen kunnen we portefeuilles op basis van vier selectiefactoren (of beheerstijlen) die uitgaan van de fundamentele kenmerken van bedrijven (quality & value) en empirisch bewijsmateriaal (low volatility & momentum).
  • Onze systematische en transparante benadering vermijdt cognitieve voorkeuren ten voordele van een rationelere beleggingsbenadering en uiteindelijk een betere beheersing van het risico en het rendement.

Onze beslissingen zijn, of men het leuk vindt of niet, deels irrationeel. Dat komt onder meer doordat we ons sterk laten leiden door emoties bij de waarneming van onze omgeving en de beoordeling van verschillende scenario’s. Die emotionele – of volgens sommigen intuïtieve – besluitvorming kan in bepaalde situaties tot fouten leiden omdat er geen zuivere logica mee gemoeid is.

De kenniswetenschap buigt zich over dit fenomeen en heeft bepaalde typische reacties gedefinieerd die tegen de rationele logica indruisen: de zogeheten cognitieve voorkeuren.

Het bestaan van die voorkeuren stuurt ons denken en onze keuzes. Dat is onder meer het geval bij beleggingsbeslissingen.

Factoren voor een rationelere beleggingsbenadering

Om ons van die voorkeuren te bevrijden, zijn er zuiver systematische beheerbenaderingen ontwikkeld, die gebruik maken van kwantitatieve modellen. Daarmee kunnen portefeuilles van effecten worden samengesteld die op basis van verschillende factoren gekozen worden. Denk daarbij aan criteria zoals de volatiliteit of financiële cijfers. Uit academisch onderzoek is gebleken dat deze portefeuilles een verbeterd risico-rendementsprofiel bieden ten opzichte van beleggingen in traditionele indices. Deze aanpak staat bekend als factor investing (factorbeleggen).

De gekozen factoren lijken sterk op de grote beleggingsstijlen van discretionaire beheerders, maar onze systematische methodologie biedt de mogelijkheid om enerzijds de subjectiviteit eigen aan menselijke analyses uit te sluiten en anderzijds een beleggingsuniversum van honderden of zelfs duizenden effecten efficiënt en homogeen te behandelen.

De vier factoren die wij kozen zijn tot slot gekoppeld aan economisch gefundeerde en elkaar aanvullende concepten: quality, value, low-risk, momentum.

Factorbeleggen: een nieuwe benadering van portefeuillebeheer

Smart bèta en in het bijzonder factorbeleggen bevindt zich op het kruispunt van drie toonaangevende beheerstijlen:

  • Indexbeheer via het gebruik van vooraf bepaalde en transparante regels voor de samenstelling van portefeuilles
  • Discretionair beheer door op zoek te gaan naar economisch gefundeerde bronnen van rendement op de lange termijn
  • Kwantitatief beheer met technieken die meerdere voordelen bieden:
  • objectiviteit van de beleggingsbeslissingen
  • de mogelijkheid om het gedrag van factoren vanuit historisch oogpunt te beoordelen
  • de mogelijkheid om met een groot beleggingsuniversum te werken
  • de mogelijkheid om het risico nauwkeurig af te stellen.

Deze factorbenadering kent een groeiend succes bij beleggers omdat ze een efficiënte, transparante en systematische blootstelling biedt aan factoren die marktrendement genereren.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Onze strategieën voor factorbeleggen:

Low volatility-strategie

Guru ™-strategie 

DEFI-strategie

De ‘low volatility’- strategie richt zich op één factor (lage volatiliteit) voor de effectenselectie. Deze factor is gebaseerd op de contra-intuïtieve bevinding dat het nemen van risico bij beleggingen in aandelen niet loont en dat een selectie van de minst risicovolle effecten vaak een betere risico/rendementsverhouding op de lange termijn biedt.

Deze strategie streeft ernaar om de volatiliteit van de portefeuille (het risico) te verlagen en de gevolgen van marktdalingen te beperken en te profiteren – zij het in mindere mate – van periodes waarin de markten stijgen.

Deze fundamentele benadering stoelt op sterke overtuigingen gerelateerd aan drie factoren: kwaliteit (quality), waardering (value) en momentum. Deze beleggingsmethodologie bouwt voort op de technieken die vermaarde vermogensbeheerders (Benjamin Graham, Warren Buffet en Peter Lynch…) al bijna een eeuw gebruikten, vandaar de benaming Guru ™.

De selectie gebeurt volgens de zogeheten best-in-class methode waarbij de effecten gerangschikt worden op basis van de drie factoren en de effecten met de beste globale score worden geselecteerd.

Diversified Equity Factor Investing is een multi-factorbenadering op basis van vier basisfactoren: kwaliteit, waardering, lage volatiliteit en momentum.

Bijzonder is dat deze benadering een evenwichtige exposure aan deze factoren biedt via een identiek risicobudget voor elk van de vier en dat ze de voornaamste risicoparameters (bèta en tracking error) van de portefeuille met grote precisie kan beheersen.

Factorbeleggen kan een bijzonder efficiënte benadering te zijn bij de selectie van zowel aandelen als obligaties (staats- en bedrijfsobligaties).

Blog & artikelen

Logo_Investorscorner_200x200

Factorbeleggen op de blog

Ontdek meer over factorbeleggen op de blog