De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - PV Diversified Dynamic 1440x300
  • Home
  • Euro wint terrein na impliciete wijziging in monetaire beleidskoers

Euro wint terrein na impliciete wijziging in monetaire beleidskoers

Inzicht in marktgebeurtenissen

Colin HARTE
 

Assetallocatie: geen grote wijzigingen

In dit artikel kan vaktaal voorkomen. Het is daardoor minder geschikt voor lezers zonder professionele beleggingservaring.

SAMENVATTING

  • Draghi slaat andere toon aan: mild voor obligatiemarkten, hard voor valutamarkten
  • Aandelen- en obligatiemarkten: economische vooruitzichten lopen nog steeds uiteen
  • Assetallocatie: geen grote wijzigingen

De aandelenmarkten lieten vorige week een wisselend beeld zien. De obligatierentes zetten over het algemeen hun dalende trend voort doordat beleggers zich minder zorgen maakten over het tempo waarin de toonaangevende centrale banken hun verruimende monetaire beleid mogelijk gaan beëindigen. De toon die ECB-president Draghi aansloeg in zijn toelichting na afloop van de vergadering over het monetaire beleid van de bank op 20 juli, werd door de valutamarkten als agressiever geïnterpreteerd. De daaropvolgende stijging van de euro speelde een aantal Europese effectenbeurzen parten. De Europese obligatiemarkten gaven een mildere draai aan de toelichting van Draghi. De geringe verslechtering van enkele Amerikaanse cijfers versterkte de groeiende perceptie dat het Federal Open Market Committee (FOMC), het beleidscomité van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), zich mogelijk voorzichtiger zal opstellen dan eerder nog werd gedacht ten aanzien van het tempo van de afbouw van het verruimende monetaire beleid.

Door de impliciete wijziging in de relatieve monetaire beleidskoers van de VS tegenover de eurozone won de euro verder terrein op de Amerikaanse dollar en andere toonaangevende valuta’s.

Draghi slaat andere toon aan: mild voor obligatiemarkten, hard voor valutamarkten

Op de ECB-persconferentie van 20 juli benadrukte Draghi dat het economische herstel in de eurozone doorzet. Tegelijk gaf hij aan dat de ECB ruimte heeft om de economie, indien nodig, verdere impulsen te geven en liet hij zich dubbelzinnig uit over de symmetrie van inflatie in de reactiefunctie van de ECB.

De Europese obligatiemarkten neigden naar een milde interpretatie van de toelichting van Draghi: de rente op 10-jarige Duitse staatsobligaties (Bunds) daalde met zes basispunten. De valutamarkten keken echter meer naar de relatieve dan de absolute monetaire beleidskoers en vonden dat de toon was verhard. Hierdoor steeg de euro op handelsgewogen basis, wat de koersen op de Europese aandelenmarkten drukte. Naar onze mening wordt het ook een test van de mate waarin de ECB binnen haar beleidskader vasthoudt aan de symmetrie van haar inflatiedoel, omdat de kans toeneemt dat de inflatie verder onder het doel van 2% blijft.

Aandelen- en obligatiemarkten: economische vooruitzichten lopen nog steeds uiteen

Kenmerkend voor de financiële markten gedurende het grootste deel van dit jaar was het verschil in economische vooruitzichten waarvan de aandelenmarkten en de vastrentende markten uitgingen. De aandelenmarkten schatten de vooruitzichten voor de wereldeconomie optimistischer in en stegen sterk, de obligatiemarkten waren terughoudender in hun beoordeling van de vooruitzichten maar veerden ook sterk op. Recentelijk begonnen de bedenkingen bij het vermogen van de centrale banken om de beleidsteugels ondanks de zwakkere inflatiecijfers aan te halen, de prille tekenen van zwakte in de Europese economische cijfers en de duidelijkere tekenen van zwakte in de Amerikaanse economie, zich echter te vertalen in koerszwakte op een aantal aandelenmarkten en in verkoopdruk op de obligatiemarkten. Daaruit bleek dat beide markten vergelijkbare economische vooruitzichten stilaan verdisconteerden. Na een korte onderbreking lijken de aandelen- en obligatiemarkten nu echter weer uit te gaan van uiteenlopende economische vooruitzichten.

Assetallocatie: geen grote wijzigingen

Bij vastrentende waarden houden we nog steeds vast aan een ruwweg neutrale tactische durationpositie. Wij voorzien op de langere termijn echter een terugkeer naar een onderwogen durationpositie, vooral in Europese obligaties, omdat volgens ons de ECB als een van de eerste toonaangevende centrale banken een minder symmetrische reactiefunctie aanneemt en sterker de nadruk legt op een prudente aansturing van de financiële markten.

Wat onze andere strategieën betreft, zijn Amerikaanse aandelen volgens ons sterker overgewaardeerd dan Europese. Wij zijn dan ook overwogen in aandelen uit de eurozone versus aandelen uit de VS en het VK. Hierin komt ook tot uitdrukking dat onze ramingen van de bedrijfswinsten in het VK veel lager zijn dan de consensusverwachting en dat Britse aandelen volgens ons zullen achterblijven bij de meeste andere grote aandelenmarkten.

Bij vastgoed zijn Europese aandelen dit jaar aanzienlijk gestegen en bleven Amerikaanse aandelen achter. Omdat wij voor de komende maanden een omslag van deze trend voorzien onder invloed van een herstel van de vraag naar Amerikaans vastgoed, blijven wij overwogen in Amerikaans vastgoed.

Wij denken niet dat de markten voor hoogrentende obligaties zich voldoende hebben aangepast aan de recente daling van de olieprijs en het risico van oplopende wanbetalingspercentages in de Amerikaanse energiesector. In de opkomende markten geven wij de voorkeur aan schuldpapier in lokale valuta’s. Zo kunnen wij profiteren wanneer de valuta’s van de opkomende landen in waarde stijgen.

Geschreven op: 24 juli 2017

graph-WSU-dut

Over hetzelfde onderwerp: