De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

B

Backwardation

Een backwardation of ‘omgekeerde markt’ verwijst naar een marktomstandigheid waarin de prijs voor levering in de toekomst lager is dan de huidige prijs of spotprijs van een goed. Anders gezegd, een backwardation is een situatie waarin de verhandelbare prijscurve van een instrument omgekeerd is omdat de prijs op de korte termijn hoger is dan de toekomstige prijs. Het tegengestelde van backwardation is contango.

Behavioral Finance

Behavioral Finance is een theorie die stelt dat emotionele beslissingen de hypothese van een efficiënte markt ondermijnen. Volgens de aanhangers van Behavioral Finance kunnen marktanomalieën worden verklaard door de emoties en het gebrek aan rationaliteit van een deel van de beleggers.

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds waarbij toe en uittreding onbeperkt mogelijk is. Het aantal uitstaande deelnemersbewijzen is niet begrensd en hun waarde wordt vooral bepaald door die van de activa in het fonds. Door de aan- en verkoop van eigen aandelen op de beurs houdt het fonds de koers zo dicht mogelijk bij de intrinsieke waarde. Ook: open-end-fund.

Beleggingswaarden (Investment grade)

Investment-grade obligaties hebben een hoge kredietrating (laag wanbetalingsrisico van emittent). Dit label wordt door een kredietbeoordelaar toegekend. Zo moet een obligatie of emittent bij Standard & Poor’s een rating hoger dan BBB- hebben om de status investment grade te krijgen. Investment grade is het tegengestelde van High Yield.

Benchmark

Een benchmark is een referentie waarmee het rendement van een portefeuille wordt vergeleken. Op basis van die vergelijking worden de beleggingsvaardigheden van een beheerder beoordeeld (underperformance en outperformance worden vaak gedefinieerd door vergelijking met een benchmark).

Beoogd rendement

Fondsen die streven naar een specifiek rendement over een specifieke periode ongeacht de marktbewegingen

Bèta

Bèta is een maatstaf van het marktrisico van een portefeuille waarbij de markt vertegenwoordigd wordt door financiële indices (zoals de MSCI World) die in lijn zijn met de richtlijnen van de portefeuille. De maatstaf meet de gevoeligheid van het rendement van de portefeuille voor het marktrendement.
Ter illustratie: een bèta van 1,5 betekent dat de portefeuille met 1,5% stijgt als de markt 1% rendeert.
In wiskundige termen is de bèta de correlatie tussen de portefeuille en de markt vermenigvuldigd met hun volatiliteitsratio.

Bewaarder

Een bewaarder is een financiële instelling die financiële activa aanhoudt en bewaart namens een derde. Dit biedt beleggers een plaats waar ze hun activa tegen een vergoeding (bewaardiensten) kunnen bewaren met weinig wisselkoersrisico. De bewaarder is wettelijk aansprakelijk voor de elektronische opslag van de financiële activa. Bewaarders kunnen ook andere diensten aanbieden zoals betalingen, administratie voor verrichtingen op effecten (zogeheten corporate actions) en boekhouddiensten.

Bid-to-cover ratio

De bid-to-cover ratio is een term die bij veilingen wordt gebruikt om de sterkte van de vraag naar een actief te beoordelen. De ratio wordt berekend door het aantal geschikte biedingen (of soms ook de totale waarde van de ontvangen biedingen) te delen door het aantal aanvaarde biedingen. Hoe hoger de ratio (boven de 2), hoe succesvoller de veiling is geweest. Omgekeerd wijst een lage veilingratio op een tegenvallende veiling.

Bottom-up

Bottom-up is een vaak gebruikt begrip in de sector van het vermogensbeheer. Het verwijst naar het selectieproces van een effect op basis van een individuele analyse dan op basis van andere bredere overwegingen (wereldwijde economie, sector, regio). Het tegengestelde van ‘bottom-up’ is ‘top-down’.

Brent crude

Brent crude is een benchmark voor de classificatie van zoete en lichte ruwe olie afkomstig uit de Noordzee. Brent crude staat ook bekend als Brent Blend, London Brent of Brent petroleum.

Bronbelasting

een belasting op inkomsten (rente en dividenden) uit effecten die bij uitkering wordt ingehouden

Butterfly

Een butterfly is een optiestrategie die doorgaans wordt toegepast als de toekomstige volatiliteit van een onderliggend actief kan verschillen van zijn impliciete volatiliteit. Een long butterfly is winstgevend als de prijs van het onderliggend actief stabiel is en beperkt tegelijk het dalingsrisico in ongunstige markten.