De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

D

Derivaat

Een derivaat of afgeleid product is een financieel instrument waarvan de waarde afhangt of afgeleid is van de waarde van een onderliggend actief. Mogelijke onderliggende activa zijn aandelen, obligaties, rente, grondstoffen of valuta’s. De belangrijkste categorieĆ«n van derivaten zijn opties, swaps, forwards en futures.
Derivaten bieden toegang tot een breed scala van onderliggende exposure, zoals een positie met hefboom, een shortpositie of zelfs een positionering op maat (via opties). Het zijn flexibele instrumenten, maar ze brengen tegenpartijrisico’s mee.

Duration

De duration van een obligatie is een tijdsmaatstaf (in aantal jaren) voor ofwel:

  • de gewogen gemiddelde looptijd van alle cashflows van een obligatie tot aan de vervaldatum (Macaulay duration)
  • of de gevoeligheid van de obligatieprijs voor rentebewegingen (modified duration) In het geval van een obligatie met een vaste coupon liggen de modified en Macaulay duration dicht bij elkaar en zijn ze met elkaar verbonden op basis van de volgende formule:
    Modified duration = Macaulay duration/(1+yield)
    Duration is een veel gebruikte risicomaatstaf van obligatieportefeuilles om het risico verbonden met schommelingen in de kredietspread of in de risicovrije rente te meten.

duration_glossary