De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

F

Floor

Een rentefloor is een afgeleid contract waarbij de koper een provisie (premie) betaalt om op het einde van elke overeengekomen periode betalingen te ontvangen als de rente, die als referentie wordt gebruikt, onder een vooraf afgesproken niveau daalt (uitoefenprijs).
Dat kan bijvoorbeeld een overeenkomst zijn om gedurende de volgende drie jaar zesmaandelijks een betaling te ontvangen als de EURIBOR-rente op looptijden van zes maanden lager is dan 1%. In dat geval spreekt men van een driejarige floor strike van 1% op de 6-maands EURIBOR.

Fonds met absoluut rendement

Een actief beheerd fonds dat zowel in dalende als stijgende markten positieve rendementen tracht te genereren.

Forward

Een forward is doorgaans een OTC-contract tussen twee tegenpartijen om op een latere datum een actief (zoals een valuta, een staatsobligatie of een aandeel) te kopen of te verkopen tegen een vooraf overeengekomen prijs. Een forwardcontract wordt algemeen beschouwd als het tegengestelde van een spottransactie.

Forward rate agreement

In een Forward Rate Agreement (FRA) of rentetermijncontact maken twee tegenpartijen afspraken over de rente die op een forwardcontract zal worden toegepast. De verkoper van de FRA verbindt er zich dus toe om op een latere datum geld te lenen aan de koper van de FRA tegen een vooraf bepaalde rente.
In de praktijk wordt de lening zelden daadwerkelijk verstrekt en wordt de FRA doorgaans cash betaald op de vastgestelde datum.

Future

Een future is een contract om op een overeengekomen datum en tegen een vooraf bepaalde prijs een onderliggend actief (zoals een beursindex, grondstoffen, staatspapier) te kopen of te verkopen. In tegenstelling tot forwards die doorgaans OTC’szijn kunnen futures standaard contracten zijn die op de beurzen worden verhandeld en die margin calls (verplichting om op korte termijn een bedrag als zekerheid voor de bank te storten) vereisen.