De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

K

Kredietgebeurtenis

Een kredietgebeurtenis is een gebeurtenis waardoor het beschermingsmechanisme van de CDS (zie definitie van CDS) in werking treedt. De drie belangrijkste kredietgebeurtenissen zijn wanbetaling, faillissement en schuldherschikking. De ISDA is belast met de definitie, de bewaking en de vaststelling van kredietgebeurtenissen.

Kredietspread

Een kredietspread meet de kredietrisicopremie van een schuldemittent:

  • het is de spread vergeleken met de risicovrije rente die beleggers vereisen om een obligatie te kopen (zie definitie Z-spread).
  • het is tevens de premie die verkopers van CDS-bescherming vereisen om het kredietrisico van de entiteit in kwestie te dragen.

Kwantitatieve versoepeling

Kwantitatieve versoepeling is een onconventioneel en inschikkelijk monetair beleid waarbij onder meer grote hoeveelheden staatspapier worden aangekocht wat de balans van de centrale bank vergroot.
Er is anderzijds sprake van kwalitatieve versoepeling als een centrale bank meer risicovolle activa op haar balans zet in plaats van haar balans te vergroten.