De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

L

Lening

Een lening is een schuldinstrument waarbij de kredietnemer een schuld aan de kredietgever (doorgaans een bank) verschuldigd is en verplicht is om aan die laatste regelmatig een rente te betalen en om de hoofdsom op een specifieke vervaldag terug te betalen.
In tegenstelling tot obligaties zijn leningen doorgaans niet verhandelbaar.

Leveraged Buyout (LBO)

Een leveraged buyout (LBO) is een techniek die door beleggers wordt gebruikt om een bedrijf (overnamedoel) te kopen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van drie verschillende hefbomen:

  • Wettelijke hefboom:
    Er wordt een holding opgericht die de aandelen van het overnamedoel zal kopen. Hierdoor kan een belegger die 50% bezit van de holding die op zijn beurt 50% van de aandelen van het overnamedoel bezit, het overnamedoel controleren terwijl hij slechts 25% van het kapitaal van het overnamedoel heeft betaald. Die hefboom kan worden verhoogd door meerdere holdingmaatschappijen na elkaar op te richten.
  • Financiële hefboom:
    De holdingmaatschappij geeft doorgaans grote hoeveelheden schuldpapier uit om de transactie te financieren. De dividenden van het overnamedoel die aan de holdingmaatschappij worden uitgekeerd, worden op hun beurt gebruikt om de schuld terug te betalen.
  • Fiscale hefboom:
    Doorgaans zijn de dividenden die het overnamedoel genereert en die aan de holdingmaatschappij worden uitgekeerd belastingvrij. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de inkomsten van het overnamedoel bovendien met de inkomsten van de holdingmaatschappij worden geconsolideerd om de gezamenlijke inkomstenbelasting eventueel te verlagen (als de inkomsten van de holding negatief zijn).

Een LBO is een risicovolle belegging die doorgaans over drie tot zeven jaar wordt gespreid.

lbo_glossary

Libor

De London interbank offer rate (LIBOR) is de gemiddelde interbancaire rente waartegen toonaangevende banken op de Londense geldmarkt elkaar leningen verstrekken. De Libor-rente wordt dagelijks gepubliceerd voor 10 valuta’s en 15 looptijden.
Omdat de Libor-rente berekend wordt op basis van cijfers die dagelijks door de panelbanken worden ingediend, kan deze worden gemanipuleerd. Dergelijke manipulaties lagen aan de basis van het Libor-schandaal dat in juni 2012 aan het licht kwam.

Life Cycle fund

Een Life Cycle-fonds is een beleggingsfonds dat zijn allocatie aan risicovolle activa verlaagt naarmate de vervaldag nadert. Deze fondsen zijn geschikt voor beleggers die hun inleg automatisch en geleidelijk naar veiligere activa willen verplaatsen.

Limietorder

Een limietorder is een order om een specifiek actief tegen een maximale (minimale) prijs te kopen (te verkopen). Dit geeft beleggers controle over de uitvoering van hun transacties, maar het beperkt het aantal daadwerkelijk uitgevoerde orders. Een limietorder is het tegengestelde van een marktorder dat onmiddellijk wordt uitgevoerd ongeacht de marktprijs.

Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico is het risico dat een effect bij gebrek aan gegadigden op de markt tegen een aanzienlijk lagere (hogere) prijs moet worden verkocht (gekocht) dan zijn intrinsieke waarde.

Looptijd

De resterende tijd voordat de hoofdsom van een obligatie moet worden terugbetaald

Lopende Kosten

In de EBi van elke klasse worden de ‘lopende kosten’ opgenomen. Deze kostenratio geeft inzicht in de totale (geschatte) kosten die in de loop van een jaar aan het vermogen van het fonds worden onttrokken. De kosten van beleggingstransacties (met uitzondering van instap-/ uitstapvergoedingen die het fonds betaalt bij koop/ verkoop van deelnemingsrechten in andere ICBE’s of Beleggingsinstellingen), interestkosten, een eventuele performance fee en de eventuele kosten in verband met het houden van derivaten (bijvoorbeeld margin calls) worden daarbij buiten beschouwing gelaten. Ten minste eenmaal per jaar wordt de EBi met de daarin opgenomen lopende kosten geactualiseerd.