De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

M

Margin Call

Een margin call is het dagelijks ontvangen/ (betaalde) bedrag door/ (aan) de tegenpartij voor een derivatentransactie met een positieve/ (negatieve) dagkoers. Dit beperkt het tegenpartijrisico omdat het dagelijks de uitstaande bedragen van de tegenpartij van het derivaat afdekt.

Marked-to-market

Marked-to-market (waardering tegen marktwaarde) is een waarderingsmethode die gebruikt wordt om de prijs van een effect tegen zijn marktwaarde te registreren (d.w.z. de prijs waartegen het effect daadwerkelijk op de markt kan worden verkocht). Er bestaan ook andere boekhoudtechnieken (redelijke waarde, historische kostprijs) om de waarde van een effect te bepalen.

Markttransacties van centrale banken

Centrale banken voeren transacties uit op de financiële markten om hun monetair beleid toe te passen. Centrale banken kunnen onbeperkt geld injecteren (of weghalen) uit de geldmarkt en gebruiken die transacties om de rente op eendaagse fondsen in de geldmarkt te beïnvloeden.
Meerdere vormen van interventies zijn mogelijk. De bekendste is de Open Market Operation (OMO) waarbij centrale banken staatspapier kopen of verkopen op de open markt.

Maximale drawdown

De maximale drawdown is het maximale verlies van een portefeuille tussen twee data.

Modified duration

Schaal om de gevoeligheid voor de obligatierente te meten. Hoe hoger de resterende looptijd, hoe meer de obligatiekoersen reageren op een wijziging van de rentevoeten en hoe hoger de duration. De regel is dat als de rentevoet 1% stijgt of daalt, de waarde van de obligatie fluctueert met 1% x de duration.

Murabaha

In Islamic finance is een Murabaha een contract waarbij een actief wordt verkocht met een winstmarge die vooraf door beide partijen van het contract is vastgelegd. Het contract is dus geldig als de prijs, de verbonden kosten en de winstmarge op het ogenblik van de verkoopovereenkomst zijn vastgesteld.