De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

N

Net Present Value (NPV)

De net present value (NPV) of Netto Contante Waarde (NCW) van een instrument (obligatie, aandeel) is de huidige waarde van de som van al zijn toekomstige kasstromen. Elke contante waarde wordt berekend door de verwachte waarde van de kasstroom te actualiseren met de risicovrije rente, plus een marge op basis van het eraan verbonden risico.
Zo is de NPV van een obligatie de som van al zijn coupons en terugbetalingen van de hoofdsom, geactualiseerd met de risicovrije rente, plus de kredietspread van de emittent.

Netto Intrinsieke Waarde (NIW)

De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds wordt berekend door de totale waarde te delen door het aantal uitstaande participaties van het fonds.

Nulcouponobligatie

Een nulcouponobligatie is een obligatie die geen coupons uitkeert maar de rente kapitaliseert. Die obligaties worden uitgegeven tegen een aanzienlijk lagere prijs dan hun nominale waarde. Kortlopende schuldeffecten hebben vaak een nulcoupon, terwijl obligaties met langere looptijden doorgaans regelmatig rente uitkeren. Het is echter mogelijk om langer lopende nulcouponobligaties te creƫren om de aanspraken op bepaalde inkomstenstromen en op de hoofdsom van hetzelfde instrument afzonderlijk te kunnen verhandelen. Deze methode wordt STRIP (Separate trading of interest & principal) genoemd.