De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

O

Obligatie

Een obligatie is een financieel instrument (schuldeffect) waarbij de emittent geld aan de houders is verschuldigd. Hij moet hen dan regelmatig een rente (coupon) uitkeren en de hoofdsom op een latere datum (vervaldag) terugbetalen. Echter, sommige obligaties hebben geen coupon en dus geen regelmatige uitkering. Een obligatie is algemeen verhandelbaar want het eigendomsrecht ervan kan naar de secundaire markt worden overgedragen.

Obligatierendement

Het obligatierendement is het geannualiseerde interne rendement dat beleggers vereisen om een obligatie te kopen. De prijs van een obligatie is dus gelijk aan de som van alle cash flows verdisconteerd naar het obligatierendement.

Openstaande rente

De openstaande rente is het totale volume van derivatencontracten (futures en opties) die nog openstaan (onbetaald zijn) op een specifiek onderliggend actief.

Opkomende landen

Landen waar de economie een snelle, maar vaak ook instabiele groei doormaakt, hetgeen voor beleggers een verhoogd risico op verlies van de inzet kan betekenen

Optie

Opties zijn financiële instrumenten die hun houders het recht geven, maar niet verplichten om:

– een actief (het onderliggende actief)

– te kopen (call) of te verkopen (put)

– tegen een vooraf vastgestelde prijs (strike of uitoefenprijs)

– op een specifieke datum (Europese optie) of tegen een specifieke datum (Amerikaanse optie)

De optieprijs hangt af van de prijs van het onderliggend actief, de uitoefenprijs, de risicovrije rente, de vervaldag en de verwachte volatiliteit (impliciete volatiliteit) van het onderliggend actief.

Over The Counter

Over The Counter-transacties (OTC) zijn bilaterale transacties die buiten de gereglementeerde markt worden uitgevoerd. In tegenstelling tot de beurshandel waar sommige regels de transacties moeten standaardiseren en de tegenpartijrisco’s moeten beperken zijn OTC’s bijzonder geschikt voor niet-standaard transacties.

Over The Counter

Over The Counter-transacties (OTC) zijn bilaterale transacties die buiten de gereglementeerde markt worden uitgevoerd. In tegenstelling tot de beurshandel waar sommige regels de transacties moeten standaardiseren en de tegenpartijrisco’s moeten beperken zijn OTC’s bijzonder geschikt voor niet-standaard transacties.