De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

P

Portefeuillerotatie

De portefeuillerotatie meet het aandeel van de portefeuille dat jaarlijks wordt vervangen. Er bestaan meerdere berekeningsmethodes. Zo kan dit cijfer berekend worden als de verhouding tussen het aantal aankopen of verkopen (waarbij het kleinste van de twee getallen wordt gebruikt) en de gemiddelde inventariswaarde van de portefeuille.

Private Equity

Private equity (ook wel durfkapitaal genoemd) verwijst naar beleggingen in aandelen van bedrijven die niet openbaar worden verhandeld op de beurs.

Put option

Een putoptie is een financieel contract tussen twee partijen waarbij de koper van de optie een provisie (premie) betaald die hem het recht geeft, maar niet verplicht, om een overeengekomen hoeveelheid van een specifieke grondstof of een specifiek financieel instrument (het onderliggende actief) te verkopen aan de verkoper van de optie op of tot een specifiek tijdstip (de vervaldag) tegen een specifieke prijs (de uitoefenprijs). De verkoper van de optie is vervolgens verplicht om de grondstof of het financiƫle instrument te kopen als de koper beslist om zijn optie uit te oefenen.

put-option_glossary