De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

S

Securitisatie

Securitisatie is het proces waarbij liquide effecten (zoals ABS of CDO) worden gecreëerd met een verzameling van illiquide activa (voornamelijk leningen). Een entiteit, doorgaans een bank, verkoopt activa aan een special purpose vehicle dat effecten uitgeeft waarvan de risico’s en rendementen verbonden zijn aan de verkochte activa. Securitisatie wordt doorgaans gecombineerd met een tranchingmechanisme om effecten met een laag risico uit te geven.

Sharpe Ratio

De Sharpe ratio is de excess return van de portefeuille ten opzichte van de risicovrije rente gedeeld door zijn volatiliteit.

Short Squeeze

Een Short Squeeze is een marktsituatie waarin de prijzen van een onderliggend actief stijgen door een gebrek aan aanbod. Die situatie wordt vaak verergerd door de shortverkoop of via derivatencontracten opgebouwde shortposities. In die gevallen beginnen de partijen te kopen om hun verliezen te dekken en zullen ze uiteindelijk het onderliggende actief tegen elke prijs kopen om aan hun verplichtingen te voldoen waardoor de prijzen stijgen. Een short squeeze is vaak een gevolg van marktmanipulatie. Een beruchte short squeeze deed zich in oktober 2008 voor toen de koers van Volkswagen-aandelen in twee dagen tijd met meer dan 300% steeg.

Socially Responsible Investment (SRI)

Socially Responsible Investment (SRI) of Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is een belegging in bedrijven op basis van maatschappelijke en ecologische criteria. De belegging wordt als maatschappelijk verantwoord beschouwd op basis van de aard van de activiteit waarbij de voorkeur uitgaat naar bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn op het domein van ecologische duurzaamheid en schone energie en waarbij bedrijven die verslavende stoffen zoals alcohol of tabak verkopen worden gemeden.

SPE / SPV

Een special purpose entity (SPE) of special purpose vehicle (SPV) is een wettelijke entiteit die door een bedrijf (sponsor) wordt opgericht om specifieke taken uit te voeren. SPE’s/SPV’s worden veelvuldig gebruikt bij securitisatie om door een verzameling van leningen gedekte effecten uit te kunnen geven. De basisprincipes van een SPE/SPV zijn:

  • onafhankelijkheid van zijn sponsor
  • bescherming tegen faillissement
  • reële verkoop van activa van de sponsor
  • onderkapitalisatie
  • zelfvoedend
  • administratie uitgevoerd door een trustbeheerder

Spotprijs

Een spotprijs is een vastgestelde prijs voor de aflevering van een actief twee handelsdagen na de datum van de transactie. Het tegenstelde van de spotprijs is de forward prijs.

Straddle

Een long straddle-strategie omvat de aankoop van een put en een call tegen dezelfde uitoefenprijs. Zo kan een koper van een straddle zowel van een grote stijging als van een grote daling van de onderliggende prijs profiteren.

straddle_glossary

Strangle

Een long strangle-strategie omvat de aankoop van een put en de aankoop van een call met een hogere uitoefenprijs. Zo kan een koper van een strangle zowel van een grote stijging als een grote daling van de onderliggende prijs profiteren. Een strangle is minder duur dan een straddle maar vereist een grotere prijsschommeling om winstgevend te zijn.

Sukuk

In Islamic finance is een Sukuk een islamitisch effect dat verhandeld wordt in de vorm van documenten of certificaten die de waarde van die activa vertegenwoordigen. Sukuks worden vaak omschreven als islamitische obligaties, maar vanuit markttechnisch oogpunt kan het gaan om effecten, notes, schuldpapier of certificaten die liquide en verhandelbaar zijn.

Swap

Een swap is een overeenkomst tussen twee entiteiten om op verschillende data en binnen een specifieke termijn kasstromen uit te wisselen. De kasstromen kunnen verplicht of optioneel zijn, de bedragen kunnen vooraf bekend of variabel zijn en voor de betaling kunnen meerdere valuta’s worden gebruikt. Voorbeelden van swaps:

  • Renteswap: een zwevende rente wordt uitgewisseld tegen een vooraf vastgestelde rente
  • Credit default swap (CDS): bescherming tegen een kredietgebeurtenis van een specifiek bedrijf (of land) tegen een stroom van vaste betalingen (zie definitie van credit default swap voor meer informatie).
  • Cross currency swap: uitwisseling van hoofdsommen en rente in twee verschillende valuta’s.
  • Inflatieswap: inflatie wordt uitgewisseld tegen een vooraf vastgestelde rente

Swaption

Een swaption is een optie op een swap. Het is dus een overeenkomst waarbij het recht wordt gekocht (verkocht) om een renteswap af te sluiten tegen een al vastgestelde prijs. Zo is een 5-year, 3% fixed receiver swaption, maturity June 2014 een optie waarbij de houder het recht heeft om 3% te ontvangen tegen betaling van een zwevende rente gedurende vijf jaar vanaf juni 2014.