De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

T

Technische analyse

Technische analyse verwijst naar de analyse van prijzen uit het verleden om toekomstige prijzen te voorspellen. Bedoeling is om steunniveaus (het niveau waaronder een prijs wellicht niet zal dalen) en weerstandsniveaus (het niveau waarboven een prijs wellicht niet zal stijgen) te identificeren. Klassieke technische indicatoren zijn Bollinger bands, moving average convergence divergence (MACD) en relative strength index (RSI). Volgens de efficiënte-markthypothese, zelfs in zijn zwakste vorm, is dit type van analyse irrelevant om prijzen te voorspellen, maar Behavioural financ onderschrijft deze theorie wel.

Tegenpartijrisico

Tegenpartijrisico verwijst naar het risico dat een tegenpartij van een financiële transactie zijn contractuele verplichting niet nakomt. Voor een tegenpartij van een OTC-transactie die winst boekt (positieve marktwaarde van de OTC-transactie op de balans) vertegenwoordigt dit het risico op een wanbetaling door de andere partij alvorens de transactie zijn vervaldag bereikt.

Thematisch beleggen

Beleggen in een breed en langlopend thema dat vaak landsgrenzen en industrieën en sectoren overschrijdt

Top-down

Top-down is een term uit het vermogensbeheer om het effectenselectieproces te omschrijven. Er worden opeenvolgende allocaties uitgevoerd gaande van een wereldwijd perspectief (aandelen van overal ter wereld selecteren) over een regionale tot een sectorale allocatie. Vermogensbeheerders beginnen dus met het breedste universum van effecten en versmallen hun focus geleidelijk. Het tegengestelde van ‘top-down’ is ‘bottom-up’.

Tracking error

De mate waarin het rendement van een beleggingsportefeuille afwijkt van het rendement op de (gekozen) benchmark. De afwijking kan onder meer ontstaan omdat in de performance van de benchmark geen transactiekosten zijn verwerkt en in die van de portefeuille wel, of omdat de wegingen van de posities in de portefeuille afwijken van die in de benchmark.

Een tracking error kan ex-post (“achteraf”) en ex-ante (“vooraf”) worden berekend. Een ex-post tracking error vergelijkt de daadwerkelijke performance van de portefeuille en die van de benchmark over een bepaalde periode. Een ex-ante TE betreft een schatting op basis van bv. de huidige bewegelijkheid (volatiliteit) van de benchmark. Beide TE’s kunnen van elkaar afwijken.

Tranching

Tranching is de onderverdeling van een lening in verschillende schijven. Het is een vaak gebruikt mechanisme in securitisatie om het risico-rendementsprofiel van een portefeuille in verschillende tranches op te delen. Eén van de voornaamste doelstellingen van dit proces is om een betere kredietrating te krijgen voor nieuw opgerichte senior tranches (AAA, laag kredietrisico). Tussentranches (mezzanine) en achtergestelde tranches met een hoog kredietrisico (aandelen) zijn dan eveneens beschikbaar.
De twee basisprincipes van tranching zijn:

  • verplaatsing van wanbetalingsrisico van een verzameling activa van aandelen naar senior tranches
  • verplaatsing van kasstromen afkomstig van de verzameling activa van senior naar aandelentranches.

tranching_glossary

Trustbeheerder

Een trustbeheerder is een wettelijke entiteit die (doorgaans administratieve) taken uitvoert namens een begunstigde. Trustbeheerders worden onder meer aangesteld om special purpose vehiclesof pensioenfondsen te beheren.