De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

V

VaR

De VaR is het maximaal verwachte verlies voor een portefeuille bij een bepaalde betrouwbaarheid over een bepaalde periode. Zo betekent een VaR van 1 miljoen EUR dat de portefeuille in 99% van de gevallen niet meer zou mogen verliezen dan 1 miljoen EUR over de volgende 10 dagen. Het begrip VaR werd aan het einde van de jaren ’80 geïntroduceerd en is vandaag de meest gebruikte maatstaf voor het portefeuillerisico.

Volatiliteit

De volatiliteit van een actief is de standaardafwijking van zijn rendementen. Deze dispersiemaatstaf beoordeelt de onzekerheid van activaprijzen, die vaak omschreven wordt als het eraan verbonden risico. De volatiliteit kan ex-post (achteraf) of ex ante (vooruitlopende schatting) worden berekend.

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

De Volume-Weighted Average Price (VWAP) of naar volume gewogen gemiddelde prijs is de verhouding tussen de totaal verhandelde waarde en het totaal verhandelde volume gedurende een bepaalde periode. Veel makelaars worden beoordeeld op hun vermogen om orders uit te voeren die gelijk aan of beter dan de VWAP zijn.