De duurzame belegger voor een wereld in verandering

Financieel lexicon

W

Waardebelegging

Een waardebeleggingsstrategie belegt in ondergewaardeerde bedrijven. Om die aandelen te identificeren kunnen analisten bijvoorbeeld bedrijven selecteren met een lage koers-winstverhouding (aandelenkoers gedeeld door winst per aandeel) of met lage prijs-boekwaarderatio’s (aandelenkoers gedeeld door boekwaarde per aandeel). Aanhangers van deze benadering menen dat de aandelen van dergelijke bedrijven naar het niveau van hun intrinsieke waarde zullen stijgen, maar critici stellen dat die intrinsieke waarde moeilijker in te schatten is. Een waardebelegging wordt vaak gezien als het tegengestelde van een groeibelegging.

Warrant

Een warrant geeft de eigenaar het recht (maar niet de plicht) om onderliggende aandelen van een bedrijfsemittent te kopen tegen een specifieke prijs en datum. In tegenstelling tot opties worden warrants door de onderliggende emittent zelf uitgegeven.

Weighted Average Life (WAL)

The weighted average life (WAL) of gewogen gemiddelde resterende looptijd van een gesecuritiseerd product meet de tijd nodig voor de terugbetaling van de helft van de hoofdsom van het effect. Dit is het meest gebruikte cijfer om de looptijd van een gesecuritiseerd product te beoordelen.

West Texas Intermediate (WTI)

West Texas Intermediate (WTI) is een zoete en lichte ruwe olie (lichter dan Brent Crude) die gebruikt wordt als onderliggend actief voor oliefutures die op de New York Mercantile Exchange worden verhandeld.