De duurzame belegger voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Legal MIFID 1440x300

Informatie Wet financieel toezicht

 

-

Deze sectie biedt additionele informatie en documenten over de in Nederland gedomicilieerde fondsen, alsmede de in Nederland onder toezicht gestelde buitenlandse fondsen. Aanvullende informatie is verstrekt indien van toepassing. Een afschrift van de op deze pagina vermelde documentatie kan worden verkregen via de Beheerder:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch
Herengracht 595
Postbus 71770
1008 DG AMSTERDAM
Nederland

en via email: AM.ClientServiceNorthernEuropeIN@bnpparibas.com

 

INTRINSIEKE WAARDE / NAV FONDSEN

Dagelijkse intrinsieke waarden 10h

Actuele op- en afslagen fondsen

—-
BNP Paribas Fund I N.V., BNP Paribas Premium Global Dividend Fund

Jaarverslagen

2017/2018

Halfjaarverslagen

2018

Vereffeningsverslag per 30 augustus 2019 – Nederlands

BNP Paribas OBAM N.V.

Zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNP Paribas OBAM N.V. op 11 juni 2020, is op 1 juli 2020

  • OBAM Investment Management B.V. benoemd tot directeur van OBAM N.V. Per diezelfde datum is OBAM IM eveneens benoemd als beheerder van de vennootschap;
  • de naam van de vennootschap gewijzigd in OBAM N.V.

Voor recente informatie over OBAM N.V. , waaronder het geldende prospectus en de geldende statuten, wordt verwezen naar www.obam.nl

Persbericht

Jaarverslagen
2019/2018/2017

Halfjaarverslagen
2019/2018

 

BNP Paribas Property Securities Fund Europe

BNP Paribas High Income Property Fund

Samengevoegd met BNP Paribas ESG Global Property Securities Index Fund op 1 april 2021

Advertentie ruilverhoudingen samenvoeging op 1 april 2021, gepubliceerd op 6 april 2021

BNP Paribas Property Securities Fund Europe – Proxy voting report Q1 2021

BNP Paribas High Income Property Fund  – Proxy voting report Q1 2021

 

BEHEERDER

Lijst van door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen en ICBE’s
Principles of Fund Governance
Beleid ter zake van voorkomen van belangenconflicten (Conflicts of Interest Policy)
Beleid ter zake van uitvoering van orders (Selection and Execution Policy)

 

Jaarverslagen Beheerder

2020/2019/2018

Halfjaarverslagen Beheerder

2020/2019/2018

Advertenties

Advertentie beschikbaarstelling jaarverslag 2020

Advertentie beschikbaarstelling halfjaarverslag 2020

 

BEWAARDER

De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A.

Jaarverslag 2020 BNP Paribas S.A.

 

OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders
Organogram
Class action policy