BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Legal MIFID 1440x300

Informatie Wet financieel toezicht

-

Deze sectie biedt additionele informatie en documenten over de in Nederland gedomicilieerde fondsen, alsmede de in Nederland onder toezicht gestelde buitenlandse fondsen. Aanvullende informatie is verstrekt indien van toepassing. Kopij van de op deze pagina vermelde documentatie kan worden verkregen via de Beheerder:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V.
Herengracht 595
Postbus 71770
1008 DG AMSTERDAM
Nederland

en via email: AMNL.ClientService@bnpparibas.com

INTRINSIEKE WAARDE / NAV FONDSEN

Dagelijkse intrinsieke waarden 10h

Dagelijkse nettovermogenswaarde BNP Paribas OBAM

Actuele op- en afslagen fondsen

BNP Paribas Fund III N.V., BNP Paribas Sustainable World Index Fund

Bericht liquidatie terugbetaling

BNP Paribas Fund III N.V., BNP Paribas AEX Index Fund (samengevoegd met BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund op 14 september 2018)

Bericht ruilverhouding

 

BNP Paribas Fund IV

Jaarverslagen

2014/2015

Halfjaarverslagen

2015/2016

Vereffeningsverslag

Vereffeningsverslag – BNP Paribas Fund IV (opgeheven per 24 november 2016)

Bericht eindwaarde

BNP Paribas  Garantie Klik Fonds 80% (opgeheven per 25 november 2016)

 

BEHEERDER

Statuten
Vergunning
Lijst van door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen en ICBE’s’
Accountant rapport
Registratiedocument
Principles of Fund Governance
Beleid ter zake van voorkomen van belangenconflicten (Conflicts of Interest Policy)
Beleid ter zake van uitvoering van orders (Selection and Execution Policy)

Jaarverslagen Beheerder

2017/2016/2015

Halfjaarverslagen Beheerder

2018/2017/2016

Advertenties

Advertentie beschikbaarstelling jaarverslag 2017

Advertentie beschikbaarstelling halfjaarverslag 2018

 

BEWAARDER

De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A.

Jaarverslag 2017 BNP Paribas S.A.

 

OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders
Organogram