De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Finance 4 1440x300
  • Home
  • Gebeurtenissen genoeg, maar herfstrust overheerst op de markten

Gebeurtenissen genoeg, maar herfstrust overheerst op de markten

Inzicht in marktgebeurtenissen

Colin HARTE
 

Centrale banken houden zich aan aangekondigde plannen

In dit artikel kan vaktaal voorkomen. Het is daardoor minder geschikt voor lezers zonder professionele beleggingservaring.

SAMENVATTING

  • Fed, brexit en herverkiezing Merkel kunnen financiële markten niet verrassen
  • Bank of England (BoE): licht agressieve toon
  • Onze positie long tienjarig Australisch staatspapier versus Amerikaans schatkistpapier doet het goed

 

De financiële markten waren de afgelopen week vrij stabiel. Ze raken gewend aan de geopolitieke retoriek van Amerikaans president Trump die deze keer hard uithaalde tijdens de algemene vergadering van de VN. Japanse aandelen stegen met 2% en versloegen daarmee de andere aandelenmarkten. Dat was te danken aan de sterke handelscijfers (zie grafieken) en de Bank of Japan (BoJ) die bevestigde dat ze haar soepele monetaire beleid aanhoudt. Staatsobligaties zetten gemengde prestaties neer en bewogen hoofdzakelijk zijwaarts. Portugees schuldpapier steeg aanzienlijk nadat ratingagentschap S&P de kredietrating van Portugal verhoogde. In grondstoffen was ijzererts met een daling van 12% de grootste verliezer in een context van bezorgdheid over de hoge voorraden en speculanten die hun posities omkeerden in de aanloop naar de winter omdat de staalproductie dan doorgaans daalt.

FED, BREXIT EN HERVERKIEZING MERKEL KUNNEN FINANCIËLE MARKTEN NIET VERRASSEN

Zoals alom verwacht, kondigde de Federal Reserve (Fed) aan dat ze van start zou gaan met de afbouw van haar balans om haar monetaire beleid te normaliseren. De Amerikaanse centrale bank wil de herbelegging van opbrengsten uit aflopende obligaties geleidelijk stopzetten en in een eerste fase maandelijks voor 10 miljard Amerikaanse dollar (USD) aan obligaties van de balans halen (gespreid over 6 miljard USD aan staatsobligaties en 4 miljard USD aan mortgage-backed securities of MBS). Na die aankondiging gaven de prijzen echter amper een krimp: over de week steeg de Amerikaanse tienjarige obligatierente met slechts 4 bp. De Fed zal de afbouw van obligaties op de balans langzaam optrekken naar 50 miljard USD per maand. Die beslissing om het Amerikaanse beleid geleidelijk te verkrappen, komt minder hard aan doordat andere toonaangevende centrale banken hun soepele monetaire beleid voortzetten wat ertoe zou moeten bijdragen dat de vraag naar ‘veilige’ staatsobligaties wereldwijd robuust blijft en dat de stijging van de obligatierente binnen de perken blijft.

De beleidsmakers van de Fed blijven ervan uitgaan dat ze de officiële rente voor eind dit jaar nog één keer verhogen en vervolgens nog driemaal in 2018. Kennelijk hebben ze beslist om geen rekening te houden met de tijdelijke ‘ruis in de cijfers’ als gevolg van de enorme schade die de recente orkanen hebben toegebracht. Ze benadrukten het belang van eenmalige effecten in de recent lage inflatiecijfers. Volgens ons zijn de plannen van de Fed op de middellange termijn echter moeilijk te voorspellen omdat de kans groot is dat wijzigingen in de samenstelling van haar monetaire beleidscomité (het ‘FOMC’) het toekomstige beleid beïnvloeden. Bovendien kunnen aanpassingen in het Amerikaanse belastingstelsel die normaal deze week op de agenda staan een aanzienlijke impact op het beleid hebben.

In haar toespraak waar reikhalzend naar werd uitgekeken, stelde premier Theresa May dat ze voor een zachtere brexit pleit met voortgezette toegang tot de gemeenschappelijke EU-markt tot 2021. Specifieke maatregelen onthulde ze niet, noch vermeldde ze specifieke cijfers voor de kosten om de financiële verplichtingen van het VK aan de EU na te leven. De belangrijkste EU-onderhandelaar gaf toe dat de toon van de Britse premier nu constructiever is, maar voor de marktdeelnemers was er niets nieuws onder de zon. We blijven de onderhandelingen met de EU, die wekelijks worden hervat, op de voet volgen.

In de Duitse verkiezingen behaalde bondskanselier Angela Merkel opnieuw de meerderheid. Opmerkelijk is echter de opmars van het extreemrechtse AfD naar de derde plaats en het feit dat de linkse SPD de brede coalitie verlaat en een toonaangevende oppositiepartij wordt. Merkels CDU/CSU moet nu een coalitie vormen met de groene partij en de bedrijfsvriendelijke liberale FDP die de EU minder goed gezind is.

BANK OF ENGLAND: LICHT AGRESSIEVE TOON

In een toespraak bij het IMF bevestigde gouverneur van de BoE, Mark Carney de plannen om de monetaire stimulansen te verminderen als de Britse economie zich zoals voorspeld ontwikkelt. Hij stelde dat een “een status quo in het monetaire beleid in feite op een verruiming zou neerkomen als alle andere factoren ongewijzigd blijven”. Wij verwachten daarom dat de centrale bank de rente tijdens de komende beleidsvergadering verhoogt waarbij ze zich kan beroepen op de (volgens ons nochtans tijdelijk) hogere inflatiedruk en de aantrekkende groei.

Carney deed wel wat water bij de wijn door te zeggen dat de “beleidsrente waarschijnlijk slechts beperkt en geleidelijk wordt verhoogd en aanzienlijk onder de niveaus van voor de crisis zal blijven.” Hij wees er ook op dat de brexit “nog altijd grote risico’s meebrengt voor de vooruitzichten van het VK”, maar hij behield zijn vertrouwen in de prognoses op de langere termijn en volgens hem is de brexit “een goed voorbeeld van een stap achteruitzetten om beter te kunnen springen”.

De positieve macro-economische cijfers waren kennelijk koren op de molen van de voorstanders van een krapper beleid bij de BoE. Opmerkelijk is dat de detailhandelsverkoop beter bleek dan verwacht. We moeten de cijfers nog altijd nauwlettend opvolgen in de aanloop naar de vergadering van 2 november waarin er een beslissing over de rente valt. Een negatieve verrassing kan het standpunt van de BoE wijzigen.

ASSETALLOCATIE: GEPOSITIONEERD VOOR CONVERGERENDE AUSTRALISCHE/ AMERIKAANSE OBLIGATIERENTE

Onze nieuwe positie long tienjarige Australische staatsobligaties versus Amerikaanse schatkistcertificaten had baat bij de verklaring van de gouverneur van de Australische centrale bank, Lowe dat “een stijging van de wereldwijde rentes geen automatische gevolgen voor ons in Australië heeft”. Bovendien is de daling van de prijzen voor ijzererts positief voor Australische obligaties die onder druk waren gekomen door stijgende grondstoffenprijzen en het betere macro-economische klimaat. De momenteel lage Amerikaanse staatsobligatierente heeft vooralsnog geprofiteerd van een milde Fed, maar kan nu meer last krijgen van positieve macro-economische cijfers. De relatief hoge Australische obligatierente kan dalen als de cijfers in negatieve zin verrassen. Daarom zijn we gepositioneerd voor een convergerende rente.

Over hetzelfde onderwerp: