De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - AC diversification 1440x300
  • Home
  • ‘Goudlokje-scenario’ steunt nog altijd risicovolle beleggingen

‘Goudlokje-scenario’ steunt nog altijd risicovolle beleggingen

Inzicht in marktgebeurtenissen

BNP Paribas Asset Management
 

PMI’s VS en eurozone onderstrepen groeivooruitzichten; VK is vreemde eend in de bijt

In dit artikel kan vaktaal voorkomen. Het is daardoor minder geschikt voor lezers zonder professionele beleggingservaring.

SAMENVATTING

  • BREKEN ER MAGERE JAREN AAN VOOR HET VK?
  • IS DE AFVLAKKENDE RENTECURVE EEN TEKEN VAN DALENDE INFLATIE?
  • ZET DE ECB DE VOLGENDE BELEIDSSTAP OP WEG NAAR NORMALISATIE?

De beurzen hebben een goede week achter de rug. Een week waarin de aandelenmarkten in Europa en de opkomende markten beter presteerden dan die in de VS, ondanks de onverminderde kracht van de Amerikaanse IT-sector.

Recente economische cijfers hebben het besef versterkt dat het ‘Goudlokje’-scenario stand houdt. De relatief sterke economische groei leidt immers niet tot een zodanige inflatiedruk dat centrale banken ertoe worden aangezet om hun monetaire beleid versneld te normaliseren.

De markten in de eurozone in het bijzonder profiteerden van het krachtige economische momentum. Positieve economische berichten en stemmingsindicatoren gaven de markten de wind in de zeilen. De voorlopende inkoopmanagersindices (PMI’s) voor Europa waren verrassend sterk, vooral in Frankrijk en Duitsland. Hierbij moet wel worden aangetekend dat deze ‘zachte’ peilingscijfers nog moeten worden omgezet in ‘harde’ cijfers over de daadwerkelijke economische activiteit.

BREKEN ER MAGERE JAREN AAN VOOR HET VK?

In de obligatierentes zat in de afgelopen week relatief weinig beweging, al kwamen de rentes op Britse staatsobligaties onder druk toen de nieuwste rijksbegroting kille prognoses bleek te bevatten: het Office for Budget Responsibility verlaagde zijn raming van de Britse nominale bbp-groei in de komende drie jaar tot onder 1,5% per jaar. Het VK wordt al een aantal jaren geplaagd door een zwakke gemiddelde loon- en inkomensgroei, maar als de verlaagde bbp-raming juist is, dan gaat dit nog langer duren. In dat geval moet het VK kiezen tussen verdere bezuinigingen op de openbare dienstverlening en hogere belastingen. Dit nieuws lijkt onze mening te bevestigen dat de renteverhoging van eerder deze maand een slechte beslissing was en wellicht in 2018 moet worden teruggedraaid.

IS DE AFVLAKKENDE RENTECURVE EEN TEKEN VAN DALENDE INFLATIE?

De markten rekenen niet op een drastische wijziging van het monetaire beleid van de leidende centrale banken. Integendeel, beleggers lijken nog steeds ervan uit te gaan dat eventuele beleidswijzigingen geleidelijk zullen plaatsvinden. In de VS wordt een agressiever beleid wel voor mogelijk gehouden, nu een definitief akkoord over en de implementatie van stimuleringsmaatregelen, waaronder belastingverlagingen, dichterbij komen. Op dit moment hebben de markten de verwachtingen van de Amerikaanse beleidsmakers zelf ten aanzien van verdere renteverhogingen in de VS nog niet ingeprijsd. Zo gaan de besluitvormers bij de Federal Reserve ervan uit dat de rente vanaf volgend jaar drie keer wordt verhoogd (waarvan de eerste keer in maart 2018), terwijl de markten slecht één rentestap voorzien naast de alom verwachte verhoging van het basisrentetarief (fed funds rate) in december.

De druk op de lange rentes als gevolg van de afnemende inflatieverwachtingen heeft bijgedragen aan de afvlakking van de rentecurve. De curve is overigens in de VS sterker afgevlakt dan in de eurozone: enerzijds heeft de Fed al een begin gemaakt met de renteverhogingscyclus, terwijl de ECB haar kwantitatieve verruiming slechts geleidelijk vermindert, en anderzijds liggen verdere renteverhogingen in de VS al in het verschiet, terwijl een eerste rentestap door de ECB nog verre toekomstmuziek is.

Wat de beleidsvooruitzichten op de korte termijn betreft, uit de notulen van de meest recente bijeenkomst van het FOMC (het beleidscomité van de Fed) bleek dat veel leden zich nog steeds zorgen maakten over de hardnekkig zwakke inflatie in de VS. Vervolgstappen na de renteverhoging in december zijn volgens ons pas mogelijk als de inflatie duidelijk aantrekt, ook al is de arbeidsmarkt krap.

ZET DE ECB DE VOLGENDE BELEIDSSTAP OP WEG NAAR NORMALISATIE?

Uit de notulen van de laatste ECB-vergadering kwam de noodzaak naar voren van het belang om de markten duidelijk te maken dat de kwantitatieve verruiming niet op korte termijn wordt beëindigd en dat de bestuurders vasthouden aan het inflatiedoel van 2%.

Uitspraken van bestuurslid Benoît Cœuré gaven volgens ons nuttig inzicht in de huidige gedachtegang binnen de ECB-bestuursraad. Hij gaf aan dat de volgende wijziging in de beleidsindicatie waarschijnlijk de loskoppeling wordt van de inflatievooruitzichten en de activa-aankopen. Dit zou tussen nu en september 2018 gebeuren. Deze stap zou niet alleen het einde van de kwantitatieve verruiming markeren, maar ook de volgende fase inluiden in de normalisatie van het monetaire beleid, waarbij rentebewegingen weer centraal komen te staan in de strategie van de ECB. De aantrekkende economische groei in de eurozone kan ook andere bestuursleden over de streep trekken om de beleidsnormalisatie nu door te zetten.

De inflatie in de eurozone is mogelijk in november sterk opgeveerd, omdat grillige factoren die de inflatie in oktober drukten, inmiddels zijn uitgewerkt. Dit zou ECB-president Draghi onder druk kunnen zetten om tijdens de persconferentie na de beleidsvergadering in december een agressiever geluid te laten horen. Voor de inflatievooruitzichten wordt het in een ander opzicht een interessante week. De OPEC-leden en andere grote olieproducenten vergaderen namelijk over het bestaande pakket van productiebeperkende maatregelen. Deze bijeenkomst zou duidelijkheid moeten verschaffen of de olieprijzen hoog blijven. In brede kring wordt verwacht dat de huidige productiebeperkingen tot eind 2018 worden verlengd.

Geschreven op 27 november 2017

20171127_graph-dut_WSU

 

Over hetzelfde onderwerp: