De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Finance 1 1440x300
  • Home
  • Markten neutraal na overwinning Macron, aandacht verschuift naar verwachtingen ECB

Markten neutraal na overwinning Macron, aandacht verschuift naar verwachtingen ECB

Inzicht in marktgebeurtenissen, Regionaal perspectief

BNP Paribas Asset Management
 

Klassiek geval van ‘koop het gerucht, verkoop het feit’

De opiniepeilingen hadden het bij het rechte eind: Emmanuel Macron haalde het in de Franse presidentsverkiezingen met een ruime voorsprong van 66% tegenover 34% voor Marine Le Pen. Dat cijfer moet echter worden gerelativeerd. Le Pen van het extreemrechtse Front National behaalde weliswaar minder stemmen dan de opiniepeilingen hadden voorspeld, maar ze kreeg toch een nooit gezien altijd stemmen achter haar naam. Bijna een kwart van de kiezers onthield zich en nog eens een tiende stemde blanco of ongeldig, waaruit blijkt dat geen van beide kandidaten hen echt kon overtuigen.

Hoewel Macron als de ‘marktvriendelijkste kandidaat’ werd gezien, reageerden de financiële markten uiteindelijk gedempt. Franse aandelen en aandelen uit de eurozone stegen in eerste instantie na de verkiezingen op zondag, maar gingen daarna weer snel in de min. Vooralsnog zijn de verliezen voor Franse aandelen weliswaar beperkt, al blijven ze achter bij de toonaangevende aandelenindex voor de eurozone. De rente op de Duitse Bund ging licht omlaag en de risicospreads op Franse staatsobligaties vergeleken met de Bund bewogen amper, terwijl die op obligaties uit de ‘perifere’ landen van de eurozone licht uitliepen. Dit lijkt mogelijk teleurstellend, maar de beperkte uitverkoop in aandelen volgt op sterke stijgingen sinds begin dit jaar – vooral sinds medio april – waarbij Franse aandelen het tot nu toe licht beter deden dan de markt. Het ziet er dus duidelijk naar uit dat de aandelenmarkten een overwinning van Macron al hadden ingeprijsd op basis van zijn consistente resultaten in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen: de rente op Franse obligaties en de risicospreads zijn de afgelopen weken gedaald. Dit is volgens ons een klassiek voorbeeld van ‘koop het gerucht, verkoop het feit’.

De markt krijgt nu waarschijnlijk meer aandacht voor de verkiezing van het 577 zitjes tellende Franse parlement waarin de socialisten momenteel de scepter zwaaien. Dat wordt opnieuw uitdaging voor nieuwkomer Macron nu er meer verdeeldheid heerst in het Franse electoraat. De markten zullen de peilingen op de voet volgen om te zien of Macrons centristische ‘En Marche’-beweging, die pas deze lente het levenslicht zag, een meerderheid kan benaderen. Uit de peilingen na de eerste ronde bleek inderdaad dat En Marche het voor het zeggen kan krijgen in het parlement. Gebeurt dit niet, dan zal Macron moeten samenwerken met andere, meer gevestigde partijen om zijn binnenlands hervormingsprogramma met een nadruk op een efficiëntere regering, minder overheidsuitgaven, lagere belastingen en hervormingen van de arbeidsmarkt uit te voeren.

De uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen heeft echter ook bredere implicaties. Nu beleggers dit politieke risico grotendeels achter zich kunnen laten, terwijl de economie van de eurozone gestaag groeit en de werkloosheid afneemt, zullen de financiële markten bij de ECB signalen willen opvangen over haar toekomstige beleid in deze context. Wij verwachten dat de centrale bank van de eurozone de vermelding van de behoefte aan een eventueel lagere rente weglaat in haar beleidsintenties en mogelijk vanaf september zinspeelt op een afbouw van haar programma van groei- en inflatiebevorderende activa-aankopen. De kans dat ze dit doet, is volgens vergroot na het resultaat van de Franse verkiezingen. Wij menen dat dit de marktreacties, vooral in de obligatiemarkten, gedeeltelijk verklaart. Bouwt de ECB het programma inderdaad af, dan komt er minder steun van haar aankopen en kunnen de risicospreads op ‘perifere’ obligaties uitlopen. Volgend op de Duitse verkiezingen deze herfst, zullen de obligatiemarkten natuurlijk ook de impact van de Italiaanse politiek voelen, alweer een factor die de aandacht van beleggers verdient.

Joost van Leenders, portefeuillebeheerder

Over hetzelfde onderwerp: