De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - TM Investment Outlook 1440x300

Beleggingsvisie 2018: Hoogtij

 

Met o.a. onze visie op de economie en verwachtingen voor de beleggingsklassen

Nu verschenen: Beleggingsvisie 2018 van BNP Paribas Asset Management

Het is hoogtij op de financiële markten: door het onconventionele beleid van centrale banken zijn de wereldwijde beleggingsmarkten overspoeld met liquiditeit. In combinatie met het synchrone wereldwijde herstel van de economische groei creëert dit een gunstig klimaat voor risicovolle beleggingen. Dit, en nog veel meer, valt te lezen in onze Beleggingsvisie 2018.

De beleidmakers wilden dat beleggers hun kapitaal zouden verschuiven van risicovrije naar risicovollere sectoren. Dit is ook gebeurd, maar hoe nu verder?

Liquiditeitsvloed trekt voorlopig nog niet terug

Omdat het ernaar uitziet dat het Goudlokje-scenario van een sterkere economische groei en lage inflatie in 2018 voortduurt, zullen centrale banken zich geleidelijk terugtrekken, onder aanvoering van de Amerikaanse Federal Reserve. De voortgezette liquiditeitssteun van de ECB en de Bank of Japan bieden vermoedelijk tegenwicht. Hierdoor wordt in feite het renterisico weggenomen en wordt het risico van een kapitaalvlucht uit de staatsobligatiemarkten verminderd.

Volle kracht vooruit (maar pas op voor riffen)

Onder deze omstandigheden hoeft voorlopig nog geen einde te komen aan de goede tijden, vooral niet omdat veel beleggers niet echt een goed gevoel hebben.

Wij denken dat in 2018 de waarderingen van risicovolle beleggingen in het algemeen nog steeds worden gesteund door de verwachte robuuste economische groei en door het marktklimaat waarin langdurige en wereldwijd actieve deflatoire krachten die voortkomen uit technologische en demografische ontwikkelingen, waarschijnlijk onverminderd een rol blijven spelen. Anders gezegd, dankzij de lage inflatie hoeven centrale banken de rentes vermoedelijk slechts licht te verhogen of kunnen ze hun beleidstarieven zelfs ongewijzigd laten.

Kapitaal in overvloed

Door de overvloedige liquiditeit zal volgens ons de zoektocht naar rendement aanhouden.

De waarderingen op de aandelenmarkten zijn naar onze mening niet extreem hoog. Dit lijkt ons de verwachting te rechtvaardigen dat in 2018 de bedrijfswinsten, en in het verlengde daarvan de aandelenkoersen, toenemen.

We denken niet dat (licht) stijgende rentes in 2018 een verkoopgolf op de obligatiemarkten in gang zetten.

Aandelen uit de opkomende markten zijn sinds 2010 achtergebleven bij aandelen uit de ontwikkelde markten. Er is dus nog steeds ruimte voor een positief relatief rendement.

  • Voor een beknopt overzicht, klik hier