Nieuws

Nu beschikbaar: OBAM rapport – juni 2018

19/07/2018 -
BNP Paribas OBAM N.V. daalde in juni met 0,71% en bleef daarmee 0,15% achter bij de benchmark (MSCI AC World NR) (alle cijfers vóór kosten en in euro), volgens het meest recente maandrapport met daarin ook de marktontwikkelingen, de vooruitzichten en de positionering.
Samenvatting:

De Amerikaanse economie doet het erg goed. Na +2,0% in het eerste kwartaal, komt de bbp-groei op basis van de voorlopige gepubliceerde indicatoren in het tweede kwartaal waarschijnlijk uit op circa 4%. Het ruime begrotingsbeleid houdt het vertrouwen van de huishoudens op een erg hoog niveau en stuwt het optimisme bij de directie in het kleinbedrijf omhoog.

In de eurozone zijn de economische indicatoren in juni per saldo niet langer verslechterd, maar het herstel blijft moeizaam. De samengestelde inkoopmanagersindex (PMI) daalde in mei naar zijn laagste niveau sinds 18 maanden en herstelde zich slechts licht in juni. Een niveau van 54,8 (voorlopige schatting) blijft echter in lijn met een bbp-groei van 0,4% tot 0,5%.

Na een bbp-krimp van 0,2% in het eerste kwartaal geven de peilingen in Japan nu hoop op een opleving van de activiteit, vooral wat de investeringen betreft.

In de opkomende economieën blijft de conjunctuur gunstig. De Aziatische indicatoren van de productie zijn verbeterd dankzij een opleving van de export. De OESO ziet onder meer tekenen van een positieve productiedaling in de Chinese industriesector.

De index MSCI AC World (in dollar) daalde met 0,7% in juni. De daling was niet zozeer een gevolg van een gebrek aan sterke overtuigingen bij beleggers, maar veeleer van de gebeurtenissen in de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en hun belangrijkste handelspartners, terwijl de vrijstellingsperiode voor hogere tarieven op staal en aluminium op 31 mei ten einde liep.

Het sentiment op aandelenmarkten blijft wisselend. Na een lange periode van stijgingen (de afgelopen 9 jaar is de Amerikaanse beurs elk jaar gestegen) en lage volatiliteit in de afgelopen jaren, kunnen aandelenmarkten dit jaar weinig richting vinden en komt er meer aandacht voor de risico’s. De opgelopen waarderingen voor aandelen en de start van een wereldwijde normalisering van het monetaire beleid van centrale banken zijn hier ook debet aan. Vooralsnog zullen echter de geldstromen van vastrentende waarden naar aandelen nog doorgaan als de rente niet te ver doorschiet. Per saldo zijn aandelen in dat scenario nog steeds relatief aantrekkelijk.

In de ontwikkelde markten blijven de economische groeiverwachtingen robuust. De leidende indicatoren geven wel een lichte vertraging van de groei weer (voornamelijk in Europa), maar over het algemeen is dit nog niet zorgwekkend.

Voor opkomende markten blijft de ontwikkeling van de dollar, rente en grondstofprijzen belangrijk en recentelijk een potentiële handelsoorlog. Aangezien de meeste opkomende markten een grote exportmarkt hebben, zijn ze erg gevoelig voor de wereldhandelsgroei.

 

Lees het volledige maandrapport of ga naar www.obam.nu. Hier vindt u ook alle overige maandrapporten.

Over hetzelfde onderwerp:

Beleggingsvisie voor 2019: een nieuw regime

Lees onze visie op de markten en de economie en de vooruitzichten voor diverse beleggingsklassen