De duurzame belegger voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Home Corporate 1440x300

DUFAS Code Vermogensbeheerders

 

BNP Paribas Asset Management – in Nederland actief via BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch (“BNPP AM Nederland”) – levert diensten aan zowel particuliere als institutionele beleggers. Voor particuliere beleggers vindt dit plaats via de distributie en het beheer van beleggingsfondsen, terwijl dit voor institutionele beleggers plaatsvindt via het beheer van beleggingsmandaten, fiduciair management of het beheer van beleggingsfondsen.

BNPP AM Nederland is actief lid van DUFAS (Dutch Fund and Asset Management Association), de Nederlandse belangenvereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code omvat tien basisprincipes voor vermogensbeheerders. Door op het logo hieronder te klikken, kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders lezen.

Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van vermogensbeheerklanten, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerders en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. BNPP AM Nederland onderschrijft deze principes en legt jaarlijks verantwoording af hoe zij deze principes heeft toegepast.

Aangezien BNPP AM Nederland een integraal onderdeel is van de internationale vermogensbeheeractiviteiten van BNP Paribas Groep, zijn veel processen op een internationale leest geschoeid. Vanzelfsprekend wordt hierbij rekening gehouden met de gebruiken en voorschriften zoals deze gelden in Nederland, inclusief richtlijnen volgend uit de DUFAS Code Vermogensbeheerders.

Hieronder vindt u de tien principes en de terugkoppeling van BNPP AM Nederland over 2020 en eveneens de Principles of Fund Governance en de DUFAS Principles of Fiduciary Management waarnaar hierin verwezen wordt.

 

Meer informatie over de DUFAS Code Vermogensbeheerders