De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
POPUP_BOOK_CITY_SRI_INVESTMENT_OUTLOOK_2019
  • Home
  • Beleggingsvisie voor 2019: een nieuw regime

Beleggingsvisie voor 2019: een nieuw regime

Wereldwijde trends en meningen

BNP Paribas Asset Management
 

Lees onze visie op de markten en de economie en de vooruitzichten voor diverse beleggingsklassen

Nu beschikbaar: de Beleggingsvisie voor 2019 van BNP Paribas Asset Management (in het Engels)

In 2019 wakkert de marktvolatiliteit waarschijnlijk weer aan doordat bekende factoren zoals spanningen in de wereldhandel, geopolitieke geschillen en hogere beleidsrentes de beleggers van slag brengen. Naast die vertrouwde fenomenen komt er echter ook een nieuw regime in het vizier: er lijkt een einde te komen aan twee haussemarkten – een dertigjarige in obligaties en een tienjarige in Amerikaanse aandelen – waardoor de correlatie tussen de beleggingsklassen waaraan veel beleggers gewend zijn geraakt, waarschijnlijk gaat verdwijnen.

Onze visie op de assetallocatie voor 2019

In onze visie op de allocatie gaan we ervan uit dat risicovolle beleggingsklassen de hete adem van hogere risicovrije rentes in de nek zullen voelen, al zou er ruimte moeten blijven voor verder stijgende aandelenkoersen. We verwachten voorts dat de positieve winst- en groeivooruitzichten – vooral in de VS – de bezorgdheid over een krapper monetair beleid kunnen wegnemen, ook bij een geleidelijk aantrekkende inflatie en een tragere, maar nog altijd robuuste groei.

We verkiezen een neutraal standpunt in aandelen. Europa of Amerika eerst? Geef ons maar Europa waar de waarderingen van aandelen aantrekkelijker lijken.

In vastrentende waarden zijn we bij voorkeur onderwogen met een nadruk op de eurozone. De ECB kan in haar monetaire beleid immers een inhaalbeweging inzetten ten overstaan van de Federal Reserve (Fed) naarmate de behoefte aan steun van de centrale bank in de vorm van kwantitatieve versoepeling afneemt.

Ook in hoogrentend schuldpapier verkiezen we een onderwogen positie, vooral in de VS. In Europa lijkt de cyclus gunstiger. Hogere rentes kunnen wel roet in het eten gooien voor bedrijfsobligaties. Bedrijven gingen de afgelopen jaren immers steeds meer leningen aan en bedrijven met een hoge schuldenberg zullen door die hogere rentes onder druk komen. Die druk kan nog verergeren omdat we ons in een verder gevorderde fase van de economische cyclus bevinden. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat bezorgdheid over de groei beleggers aanzet om staatspapier boven bedrijfsobligaties te verkiezen.

Voor de opkomende markten wordt een duurdere Amerikaanse dollar in een klimaat van hogere Amerikaanse rentes en handelsgeschillen waarschijnlijk een bron van volatiliteit en een bedreiging voor het rendement. De economische vooruitzichten zijn echter overwegend positief wat optimisme op de langere termijn rechtvaardigt. Net als voor alle beleggingsklassen verwachten we ook hier dat 2019 een jaar wordt voor tactische allocaties, een bedachtzame aandelenselectie en portefeuillebeheerders die in staat zijn om alpha te genereren.

Wat is onze economische visie voor 2019?

De Amerikaanse economie kan in 2019 nog altijd rekenen op de steun van belastingverlagingen en begrotingsstimulansen. Met consensusverwachtingen voor een bbp-groei van 2,6% in 2019 en 1,9% in 2020 stellen economen duidelijk nog geen recessie in het verschiet. Het groeitempo van de economie is gezond en de Amerikaanse inflatie is beperkt (waardoor de Fed de rente slechts geleidelijk kan verhogen). Een recessie lijkt dus inderdaad nog redelijk veraf.

In de ontwikkelde landen buiten de VS lijkt een recessie zelfs nog minder waarschijnlijk. In de eurozone verloopt het herstel geleidelijk en blijft de bbp-groei lager dan die voorafgaand aan de wereldwijde financiële crisis. De inflatie is nog altijd een stuk lager dan het doel van de ECB en er zit nog onbenutte capaciteit in de economie.

In China kan de bbp-groei in 2019 vertragen naar een laag tempo van 6%, al blijft het land een motor voor de wereldwijde groei, vooral in opkomend Azië. Wel kunnen stijgende rentes in de VS druk op de opkomende markten zetten naarmate de Amerikaanse dollar duurder wordt.

  • Klik hier voor de geanimeerde brochure over onze Beleggingsvisie voor 2019
  • Klik hier voor de volledige publicatie met de titel ‘Een nieuw regime’ – de Beleggingsvisie voor 2019 van BNP Paribas Asset Management (in het Engels)

short P1811060_Banners_640x100_IO_EN

De Beleggingsvisie voor 2019 in twee minuten

 


INVESTMENT_OUTLOOK_2019_cover

De Beleggingsvisie voor 2019 – volledige publicatie (in het Engels) (pdf)


Logo_Investorscorner_200x200Lees de Beleggingsvisie voor 2019 op onze blog (artikelen in het Engels)

Over hetzelfde onderwerp: