De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Legal MIFID 1440x300

Informatie Wet financieel toezicht

 

-

Deze sectie biedt additionele informatie en documenten over de in Nederland gedomicilieerde fondsen, alsmede de in Nederland onder toezicht gestelde buitenlandse fondsen. Aanvullende informatie is verstrekt indien van toepassing. Kopij van de op deze pagina vermelde documentatie kan worden verkregen via de Beheerder:

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V.
Herengracht 595
Postbus 71770
1008 DG AMSTERDAM
Nederland

en via email: AM.ClientServiceNorthernEuropeIN@bnpparibas.com

 

INTRINSIEKE WAARDE / NAV FONDSEN

Dagelijkse intrinsieke waarden 10h

Actuele op- en afslagen fondsen

—-
BNP Paribas Fund I N.V., BNP Paribas Premium Global Dividend Fund

Jaarverslagen

2017/2018

Halfjaarverslagen

2018

Vereffeningsverslag per 30 augustus 2019 – Nederlands

BNP Paribas OBAM N.V.

Zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNP Paribas OBAM N.V. op 11 juni 2020, is op 1 juli 2020

  • OBAM Investment Management B.V. benoemd tot directeur van OBAM N.V. Per diezelfde datum is OBAM IM eveneens benoemd als beheerder van de vennootschap;
  • de naam van de vennootschap gewijzigd in OBAM N.V.

Voor recente informatie over OBAM N.V. , waaronder het geldende prospectus en de geldende statuten, wordt verwezen naar www.obam.nl

Persbericht

Jaarverslagen
2019/2018/2017

Halfjaarverslagen
2019/2018/2017

Advertenties
Voorwaardenwijziging per 1 juli 2020
Dividendbesluit 2019
AVA 11 juni oproeping

BEHEERDER

Statuten
Vergunning
Lijst van door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen en ICBE’s
Accountantsverklaring inzake vermogen en solvabiliteit beheerder
Registratiedocument
Principles of Fund Governance
Beleid ter zake van voorkomen van belangenconflicten (Conflicts of Interest Policy)
Beleid ter zake van uitvoering van orders (Selection and Execution Policy)

Jaarverslagen Beheerder

2019/2018/2017

Halfjaarverslagen Beheerder

2020/2019/2018

Advertenties

Advertentie beschikbaarstelling jaarverslag 2019

Advertentie beschikbaarstelling halfjaarverslag 2020

 

BEWAARDER

De jaarrekening van de Bewaarder is geconsolideerd in die van BNP Paribas S.A.

Jaarverslag 2019 BNP Paribas S.A.

 

OVERIGE INFORMATIE

Bestuurders
Organogram
Class action policy