De duurzame belegger voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - Bnppam 1440x300

Klachtenregeling

 

 

Klachtenregeling

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) heeft een klachtenregeling om op een efficiënte, transparante en uitgebalanceerde manier klachten van klanten te kunnen behandelen in lijn met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

1 – Definitie van een klacht

Een klacht wordt gedefinieerd als een uiting van ongenoegen door een geïdentificeerde klant. Een verzoek voor informatie, een mening, toelichting op een product of dienstverlening en een dagvaarding worden niet beschouwd als een klacht.

 

2 – Klachtenprocedure

Elke klacht dient te worden gestuurd naar de contactpersoon van de klant. Indien de klant niet tevreden is of het oneens is met de beantwoording of afhandeling van de klacht, dan kan de klant een schriftelijke klacht indienen. De brief kan worden verstuurd naar het volgende adres:

 

BNP Paribas Asset Management France, Netherlands Branch

t.a.v. Hoofd Client Service Nederland

Postbus 71770

1008 DG  Amsterdam

 

Email: AM.ClientServiceNorthernEuropeIN@bnpparibas.com

 

 

3 – Tijdslijnen klachtenafhandeling

BNPP AM streeft er naar om:

  • binnen maximaal 10 werkdagen, vanaf het moment dat de klacht is ontvangen, een ontvangstbevestiging te sturen, tenzij binnen dezelfde termijn de klacht kan worden beantwoord en/of afgehandeld.
  • uiterlijk maximaal 2 maanden na ontvangst van de klacht, deze te beantwoorden en/of af te handelen, met uitzondering van specifieke of uitzonderlijke gevallen.