De vermogensbeheerder voor een wereld in verandering
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT - TM Factor investing 1440x300

BNP Paribas Asset Management lanceert multi-factor aandelenfonds met inkomensfocus

 

Bent u op zoek naar een duurzaam aandelenfonds dat een aantrekkelijk dividend betaalt?

Een fonds met eigenschappen zoals

  • Een selectie van wereldwijde aandelen op basis van zogenaamde factorcriteria
  • Oog voor kwaliteitsbedrijven met weinig volatiele en aantrekkelijk geprijsde aandelen
  • De keuze voor solide dividendbetalers
  • Gericht op het beperken van risico’s en ingesteld op duurzaamheid

Het BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund is een multi-factorfonds met een focus op inkomen en een duurzaam karakter.

Dit fonds is de opvolger van het BNP Paribas Global High Income Equity Fund. Het aangepaste beleggingsbeleid1 speelt in op de toenemende vraag naar

  • beleggingen die het milieu, het maatschappelijk belang en goed bestuur (in het Engels afgekort tot ESG) hoog in het vaandel hebben staan en ook
  • een aantrekkelijk dividend betalen.

 

Multi-factor: Portefeuillekeuzes aan de hand van bewezen en stabiele criteria

De selectie van aandelen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek waaruit is gebleken dat, historisch gezien, de performance van bepaalde ‘typen’ aandelen beleggers een aantrekkelijkere verhouding tussen risico (lager) en rendement  (hoger) biedt dan de markt als geheel. De kenmerken van elk type noemen we ‘factorcriteria’ en een fonds dat meerdere van deze typen als bronnen van rendement opneemt, heet een multi-factor portefeuille.

Bij de keuze van aandelen voor dit fonds worden vier factorcriteria ingezet, te weten:

  • Lage volatiliteit. Uit research blijkt dat dit type aandelen qua risico/rendement vaak aantrekkelijker is dan aandelen die veel in de belangstelling staan en dus typisch uitgesproken reageren op nieuws of analyses met grote uitslagen naar boven of beneden.
  • De keuze voor ondergewaardeerde aandelen (value) ligt voor de hand: de verwachting is dat de waardering zich herstelt. Potentieel voor koerswinst dus.
  • Naast lage volatiliteit en onderwaardering selecteren we met het oog op kwaliteit. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de selectie op basis van (een periode van) sterke bedrijfscijfers.
  • Bij momentum wordt gekeken naar aandelen met een positieve koerstrend; de ervaring leert dat zij het in de toekomst vaak beter blijven doen dan andere aandelen. Voor aandelen die het relatief slechter hebben gedaan, geldt dit ook: deze blijven het in de toekomst vaak slechter doen.

Deze multi-factoraanpak resulteert in een solide en uitgebalanceerde basis voor de portefeuille1, die bouwt op de uitgebreide en bewezen expertise van BNP Paribas Asset Management op het vlak van multi-factorbeleggen.2

Global Income: Meer dividend dan de benchmark

In het licht van de inkomensfocus van het BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund is het streven om het dividendrendement van het fonds duidelijk hoger te laten uitkomen dan dat van de gekozen index. Het doel is minimaal 20% meer dividend te behalen dan beleggers zouden ontvangen wanneer zij zelf in de index, de MSCI World (in euro)3, zouden beleggen.1 Het fonds keert ieder kwartaal dividend uit.

Naast de evenwichtige, op factorcriteria gestoelde basis biedt het fonds beleggers toegang tot een aantrekkelijk dividendrendement.

ESG inside: Heldere duurzaamheidsdoelen

In lijn met het duurzaamheidsbeleid van BNP Paribas Asset Management worden de aandelen voor het BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund ook gescreend op basis van ESG criteria.

Hierbij wordt gekeken naar de inspanningen van het bedrijf op het vlak van de aspecten environment, social responsibility en governance. Ook hier heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat bedrijven die het goed doen op deze terreinen vaak een gedegen performance laten zien die door de tijd heen stabiel is. Een ESG-optiek is typisch risicomijdend of -verminderend: zo kan meer oog voor veiligheid ongevallen en claims voorkomen en een betere governance leiden tot bijvoorbeeld betere besluitvorming.

Voor het fonds is het doel om de ESG-score van de portefeuille minimaal 20% hoger en de CO2-voetafdruk 50% lager te laten uitkomen dan die van de index.1

Daarmee sluit Global Income Multi-Factor Equity goed aan bij de groeiende belangstelling voor beleggingen met een duidelijk duurzaamheidskarakter die nadrukkelijk inspelen op de behoefte om bijvoorbeeld bij te dragen aan het aanpakken van klimaatverandering.

Naast de evenwichtige, op factorcriteria gestoelde aanpak en een aantrekkelijk dividendrendement biedt BNP Paribas Asset Management met dit fonds beleggers een verantwoorde en toekomstbestendige belegging.

Ga voor meer naar www.bnpparibas-am.nl  of neem contact op met BNP Paribas Asset Management, afdeling Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam, AMNL.ClientService@bnpparibas.com

1 Details over het beleggingsbeleid van BNP Paribas Global Income Multi-Factor Equity Fund vindt u in het prospectus en de EBi van het fonds. De aanpassingen zijn effectief per 11 juni 2019. Ga voor het prospectus en de EBi van het fonds naar www.bnpparibas-am.nl. De officiële aankondiging van de herziening van het BNP Paribas Global High Income Equity Fund vindt u op www.bnppparibas-am.nl.

2 Het multi-factorteam heeft gemiddeld 15 jaar beleggingservaring; het quantitative investment team bestaat uit 42 specialisten; in de multi-factoraandelenfondsen wordt zo’n 740 miljoen euro aan vermogen beheerd (bron: BNP Paribas Asset Management, stand 31 maart 2019).

3 Het betreft interne richtlijnen die slechts ter informatie worden vermeld en aan wijziging onderhevig zijn. Prospectusrichtlijnen en de EBi zijn leidend.

Meer over het ESG-beleid van BNP Paribas Asset Management en de recent gepubliceerde Global Sustainability Strategy vindt u op www.bnpparibas-am.com/sustainability